Delårsrapport januari – juni 2007

• Nettoomsättningen minskade med 20% till 47,9 (59,7) mkr för perioden
• Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (-12,1) mkr för perioden
• Resultat per aktie blev 0,00 (-0,04) kr för perioden
• FDAs föreläggande mot Stilles kund, GE OEC Medical Systems, har fortsatt negativt påverkat
försäljningen av bordet ImagiQ(TM)

Andra kvartalet
• Nettoomsättningen minskade med 11% till 23,8 (26,6) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-15,5) mkr
• Resultat per aktie blev 0,00 (-0,05) kr för andra
• Ergon Sutramed ny distributör i Italien
• STILLE-GRAY introduceras på Amerikanska marknaden
• Bruce Grant ny styrelseledamot och Tomas Camnell ny fabrikschef i Eskilstuna

Väsentliga händelser efter perioden
• Michael Carney dotterbolagschef i USA
• Assut Europe ny distributör i Storbritannien
• Stille genomför nyemission som övertecknades

För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 11

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar