Jacob Rasin ny VD i Stille

Jacob Rasin har utsetts till ny VD för det svenska medicinteknikbolaget Stille. Jacob Rasin har bred erfarenhet inom medicinteknik från ledande befattningar internationellt inom Gambro. Tillträde sker under tredje kvartalet 2009.

Jacob Rasin är 38 år och har sedan 2004 varit verksam inom Gambro-koncernen, senast som marknadschef i Nord- och Sydamerika för Gambros erbjudande inom kronisk dialys samt ansvarig för storkundsförsäljning på den amerikanska marknaden. Han har tidigare även haft en ledande befattning inom logistikkoncernen Green Cargo samt varit managementkonsult på McKinsey i Sverige och Sydafrika. ”Jag ser mycket fram emot att få möjligheten att leda ett anrikt svenskt bolag med ett starkt erbjudande och en internationell agenda. Bolaget står inför en viktig utvecklingsfas där min internationella erfarenhet, i synnerhet från Stilles viktiga marknad USA, kommer att bli användbar”, säger Jacob Rasin. ”Jacob Rasin har med sin internationella erfarenhet och kunskap inom sektorn det som krävs för att växla upp bolagets verksamhet internationellt. Vi är mycket glada att ha honom ombord till hösten inför bolagets fortsatta internationella expansion efter Stilles nu slutförda omstrukturerings- och effektiviseringsprocesser”, kommenterar Claes Wenthzel, styrelseordförande i Stille. Jacob Rasin tillträder som VD under tredje kvartalet 2009. Avgående VD Anders Weilandt står till dess till bolagets förfogande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Wenthzel, styrelseordförande Stille AB Tel: 0708-620 122

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar