Michael J. Carney ny dotterbolagschef I USA

Stille har utnämnt Michael J. Carney till ny chef amerikanska dotterbolaget Stille Surgical Inc. Carney har agerat tillförordnad dotterbolagschef sedan hösten 2006.
Stille kommer även inom kort att flytta sitt USA-kontor från Dallas till Chicago.

Permanentandet av Carney är ytterligare ett led i Stilles ambition att stärka företagets ledningsfunktioner. Stille har även valt att flytta basen för den amerikanska marknaden till Chicago från Dallas. Skälet till flytten av bolaget, tidigare med namnet Stille Sonesta Inc, är att Chicago utgör en bättre bas för ett medicintekniskt företag i en rad väsentliga aspekter såsom rekryteringsbas, underleverantörer och tillgång till konsultkunnande.

Michael J. Carney har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom bank och finansbranschen bl a finansiella produkter och lösningar för hälsovårdssektorn

– USA är Stilles viktigaste marknad och Michael har under perioden som tillförordnad visat sin duglighet och kraft. Han är rätt person att fortsatt driva och leda vår amerikanska operation, samtidigt är det lämpligt att ordnar vår bas där arbetsmarknad och supportindustri är inriktad på medicinteknik säger Anders Weilandt, VD för Stille.

– Det är mycket stimulerande att få bli del av ett företag som har ett så sällsynt gott rykte som Stille. Produkterna är väl kända över hela världen och jag ser fram emot att med kraft få fokusera på att återetablera dem på den nordamerikanska marknaden, säger Michael J. Carney, nytillträdd vd för Stilles dotterbolag Stille Surgical Inc.


Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar