Stille ingår franchiseavtal med amerikanska Black & Black

Stille AB (publ), noterat på First North, har träffat en principöverenskommelse med Black & Black Inc (B & B), Atlanta GA, USA. Överenskommelsen rör ett franchiseavtal där B & B skall arknadsföra Stilles instrument på den nordamerikanska marknaden för plastkirurgi.

B & B ägs och drivs av Norman Black, en framgångsrik entreprenör med omfattande erfarenhet från olika ledande befattningar inom den medicintekniska branschen. Black byggde bland annat upp Snowden Pencer till en ledande aktör inom plastiksegmentet under 90-talet.

– Norman Blacks långa branscherfarenhet borgar för att Stille genom B & B får den rätta partnern inom plastiksegmentet. Marknaden för plastikkirurgi i USA är i stort sett helt isolerad från övrig sjukvårdsmarknad och därför väljer vi att utveckla varumärket Stilles potential inom plastik med en specialiserad partner, säger Anders Weilandt, VD för Stille.

– Det är mycket stimulerande att vi på Black & Black nu ska få representera Stille, ett världsledande varumärke, i Nordamerika. Stilles goda rykte och kvalitet tillsammans med vår erfarenhet av att plastikmarknaden gör att vi nu kan marknadsföra de bästa instrumenten gentemot kirurgerna, säger Norman Black, VD för Black & Black.

Överenskommelsen med B & B har träffats mot bakgrund av att Stille valt att inte förlänga avtalet med den tidigare distributören Micrins.

– Micrins har ökat vår försäljning i USA men inte nått upp till de mål vi satt. Vi vill ytterligare öka försäljningen på den för oss viktiga amerikanska marknaden, därför valde vi att inte förlänga kontraktet, avslutar Anders Weilandt, VD för Stille.
Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar