Stille introducerar imagiQ2 - nästa generations operationsbord för endovaskulära procedurer

På den årliga Charing Cross kongressen i London 14-18 april introducerar Stille nästa generations operationsbord för kärlkirurgiska procedurer. Nya imagiQ2 bygger på ny proprietär kolfiberteknik som syftar till att minska röntgenstrålningen, skapa bättre bildkvalitet och effektivare procedurer.

I västvärlden drabbas varje år över 600,000 människor av aortaaneurysm (AAA). Under inledningen av 2000-talet inleddes ett teknikskifte inom behandlingen av AAA genom övergången från öppen kirurgi till minimalt invasiv kateterkirurgi (EVAR). Andelen kate­terburna procedurer överstiger nu en tredjedel av det totala antalet AAA-procedurer. Denna trend beräknas fortsätta växa och den totala marknaden för kateterburna AAA procedurer värderas idag till 12,5 miljarder SEK med prognos att växa till över 20 miljarder SEK år 2015.

Stille introducerar nu imagiQ2, andra generationens genomlysningsbara operationsbord utvecklat bland annat för behandlingen av AAA genom EVAR-procedurer. Nya imagiQ2 bygger bland annat på ny proprietär och patentsökt kolfiberteknik som ger marknadens bästa strålningstransparens som syftar till att leda till effektivare operationer, lägre ståldoser för kliniker och patient samt bättre röntgenbildkvalitet.

”Vi etablerar nu nya industristandarder med mål att öka patientsäkerheten och möjliggöra effektivare endovaskulära procedurer. Nya imagiQ2 är utvecklad efter kundernas tydliga efterfrågan och vi introducerar nu marknadens mest avancerade plattform för mobila och hybrida operationsmiljöer”, kommenterar Philip Siberg, VD för Stille.

imagiQ2 är uppföljaren på imagiQ som sedan tidigt 2000-tal etablerats som ett av det ledande kärlkirurgiska operationsbordet i USA, Japan och Europa. imagiQ har varit en kritisk byggsten i det vaskulära teknikskiftet.

Nya imagiQ2 introduceras som en del av Stilles nya strategiska plan som innehåller mål att ytterligare kapitalisera på tillväxtmarknaden för kateterkirurgi. Stille säljer sina operationsbord genom etablerade kanaler och partners såsom GE Healthcare, Siemens Healthcare och Schaerer Medical AG. Kundleveranser förväntas inledas under det tredje och fjärde kvartalet 2012.

För närmare information och bilder se www.stille.se/imagiQ2

Närmare upplysningar lämnas av:
Philip Siberg, VD
Tel +46 70 7906734

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Verksamheten bedrivs i tre affärsområden, Stille Instruments, imagiQ och Sonesta. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2011 omsatte koncernen 90 MSEK. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar