Stille investerar i lösningar för smarta instrument

Stille AB har idag tecknat ett intentionsavtal om att förvärva 50 procent av aktierna i danska Caretag Aps. Bolaget utvecklar och säljer unika system för individuell spårbarhet, verifiering och märkning av bland annat kirurgiska instrument baserat på så kallad RFID teknik.

”Detta är ett mycket spännande samarbete som kombinerar det bästa från två världar. Vi skapar ett bolag som erbjuder en unik lösning till marknaden baserat på Caretags teknikplattform och Stilles kompetens inom kirurgiska kvalitetsinstrument”, säger Philip Siberg, vd och koncernchef för Stille. ”Investeringen är ett första steg för Stille i att möta den ökande efterfrågan på smarta instrument och oberoende system som syftar till att öka såväl spårbarhet och effektivitet som patientsäkerhet.”

Ett svenskt sjukhus steriliserar idag ofta mer än 30 000 medicintekniska produkter varje dygn. Processtegen innehåller flera manuella och mödosamma steg och många instrument omfattas av särskilda steriliseringsprotokoll och rutiner. Varje år försvinner stora mängder instrument i vården och ofta saknas system för individuell spårbarhet och säkerhetskontroll.

Caretag utvecklar och implementerar system för individuell mikroradiobaserad s.k. RFID märkning av kirurgiska instrument och flergångsprodukter. Caretags Asset Management System, baserat både på hård- och mjukvara, identifierar och kan spåra flera hundra unika kirurgiska instrument samtidigt i realtid. Caretag har framgångsrikt sålt det modulära systemet till sjukhus i Europa för att bland annat förenkla arbetsflöden och kontroll inom och mellan operationsrum och sterilcentraler, för att säkerställa att rätt produkter packas till rätt procedurer och att varje enskilt instrument genomgått erforderligt serviceintervall.

”Tillsammans med Stille kan vi nu fullt ut realisera vår vision om att ge vården möjlighet att bli effektivare och säkrare genom smarta instrument med individuell spårbarhet. Med Stilles globala nätverk, starka varumärke och unika produktionsprocesser, skapas ett unikt bolag med framtidens teknik som redan är etablerat.” kommentarer Michael Leibig, VD för Caretag.

Marknaden för RFID tracking av medicintekniska produkter beräknas växa från cirka 3 miljarder SEK år 2012 till cirka 8 miljarder SEK år 2018, motsvarande en årlig tillväxttakt om drygt 17 procent.

Caretag Aps fokuserar på sjukhusmarknaden och är ett dotterbolag till Caretag Holding AB. VD för bolaget är Michael Leibig. Bolaget kommer att namnändras till Caretag Surgical Aps i samband med att Stille tillträder aktier och styrelse. Stille har option på att förvärva ytterligare andelar i bolaget. Slutförandet av affären beräknas ske inom cirka en månad från dags datum.

För mer information kontakta:

Philip Siberg
CEO Stille AB
+46 70 790 6734               

Stille AB
Gustav III:s Boulevard 42
169 73 Solna
Tel 46 (0)8 588 580 00
Fax 46 (0)8 588 580 05
www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet "STIL" med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Taggar:

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera