Stille rekryterar Fredrik Zetterberg

Det svenska medicinteknikbolaget Stille AB (publ), listat på First North, har rekryterat Fredrik Zetterberg till tjänsten som projektledare i ett strategiskt expansionsprojekt för upphandlingsprodukter på den nordiska marknaden.

Fredrik Zetterberg kommer närmast från Cardinal Health där han var affärsområdeschef.
Zetterberg har tidigare innehaft nyckelbefattningar på bl a, Pharmalink och Baxter Medical.

– Jag välkomnar Fredrik till Stille och hans profil stämmer väl för att passa i vår processorienterade organisation. Rekryteringen stärker Stilles organisation då vi kraftigt ökat våra försäljningsansträngningar på alla prioriterade marknader, säger Anders Weilandt, VD för Stille.


Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar