Stilles nyemission övertecknad

Stille AB (publ), listat på First North, har nyligen genomfört en nyemission om 36 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare som övertecknades. Genom emissionen tillförs Stille 36 MSEK före emissionskostnader.

Överteckningen innebär att emissionsgarantin från bolagets fyra största ägare ej
behöver tas i anspråk.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 6 034 547 SEK genom emission av
120 690 940 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i Stille till
24 138 188 SEK fördelat på 482 763 760 aktier.

Handel i de nyemitterade aktierna beräknas inledas i mitten av september 2007.
– Jag är mycket tillfreds med det stora intresset som visats både från våra befintliga
aktieägare och allmänheten. Genom emissionen stärker vi bolagets finansiella ställning
inför fortsatt expansion och tillväxt. Främst intensifierar vi arbetet med att öka
marknadsbearbetningen i USA och att strategiskt utveckla vårt produktutbud,
säger Anders Weilandt, VD för Stille.

Erik Penser Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Stille i samband med
nyemissionen.

För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 00

Besök även www.stille.se.

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar