Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen minskade med -13,8 procent till 20,2 MSEK (23,5), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 13,3 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (-1,6)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (-7,0)
 • Stille lanserade över 200 nya kirurgiska instrument med inriktning mot ortopedi- och plastikkirurgi. Sortimentsförstärkningen är resultatet av Stilles nya strategiska plan med särskild fokusering av instrumentaffären mot tillväxtmarknader inom plastik- och ortopediskkirurgi.

Januari-december 2012

 • Nettoomsättningen minskade med 2,1 procent till 88,0 MSEK (89,9), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 3,3 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,8 MSEK (-1,0)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -0,9 procent (-1,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-1,1)
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,22)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 MSEK (1,1)

 • Stille lanserade imagiQ2 och tecknade globala distributionsavtal med Ziehm Imaging och Schaerer Medical
 • Stille lanserade över 200 nya kirurgiska instrument och expanderade inom marknaden för plastikkirurgi i USA
 • Carin Jakobson tillträde som ny CFO

Efter periodens utgång:

 • Stille tecknade globalt distributionsavtal med GE Healthcare

För vidare information se kvartalsrapporen, http://www.stille.se/stille_swe/IR/delarsrapporter_2012.html

  

Solna den 20 februari 2013
Philip Siberg
VD och koncernchef

Närmare upplysningar lämnas av:

Philip Siberg, VD och koncernchef
Tel +46 8 588 580 10
e-mail:philip.siberg@stille.se      

Carin Jakobson, CFO
Tel+46 8 588 580 45

e-mail:carin.jakobson@stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se


Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar