STILLEs rapport för tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen minskade med 7% till 21,1 MSEK (22,7), justerat för valuta var det en minskning med 5,8%.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,7).
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,13).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 MSEK (3,9).
 • Under kvartalet avyttrades produktlinjen Sonesta vilket påverkade rörelseresultatet med 4,0 MSEK. Som ett led i bolagets fokusering mot kirurgiska produkter och tjänster belastades kvartalets resultat med omstruktureringskostnader om totalt 1,5 MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 9% till 18,3 MSEK (16,7).
 • Rörelseresultatet före försäljningen av Sonesta uppgick till -0,9 MSEK. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 3,1 MSEK.

Januari–september 2013

 • Nettoomsättningen var oförändrad gentemot föregående år 67,9 MSEK (67,8), justerat för valuta ökade omsättningen med 2,1% jämfört med 2012.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (-1,7).
 • Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,46 SEK (-0,35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (3,5).
 • Under perioden avyttrades produktlinjen Sonesta. Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 4% till 55,7 MSEK (53,5). Periodens resultat belastades med omstruktureringskostnader om totalt 1,5 MSEK.

För vidare information se kvartalsrapporten, www.stille.se

Solna den 28 november 2013
Philip Siberg
VD och koncernchef

Närmare upplysningar lämnas av:

Philip Siberg, VD och koncernchef 
Tel 1 630 808 6194 eller 46 70 7906734
e-mail:philip.siberg@stille.se

Carin Jakobson, CFO
Tel 46 8 588 580 45 
e-mail:carin.jakobson@stille.se 

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet "STIL" med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar