Stilles rapport tredje kvartalet 2015

Delårsrapport bifogad som PDF

Stilles rapport tredje kvartalet 2015

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,8 MSEK (19,1).

  • Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (36,4 %).

  • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (0,0), motsvarande 9,9 % (0,0%).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,1), motsvarande 11,1 % (0,7 %).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 MSEK (-0,5).

       Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 56.2 MSEK (60,3).

  • Bruttomarginalen uppgick till 45,5 % (36,2%).

  • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 MSEK (-0,3), motsvarande 12,7 % (-0,7 %).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 MSEK (0,3), motsvarande 12,6 % (4,7 %).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 MSEK (-4,2).

         För vidare information se kvartalsrapporten, www.stille.se

Eskilstuna den 19 november

David Jern

VD och koncernchef

Närmare upplysningar lämnas av:

David Jern, VD och koncernchef

Tel +46 70 710 35 55

e-mail:david.jern@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för bl a hjärt- och kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. ”Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.” Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se