Stim börjar samla in royalties för streamad musik i Östasien

Streamingen ökar kraftigt i Asien och mot bakgrund av detta börjar Stim nu direktlicensiera musik i onlinetjänster i ett stort antal asiatiska länder, bland annat Filippinerna, Malaysia och Indonesien. Detta möjliggörs av ett nytt samarbete med Stims systersällskap i Australien APRA AMCOS. För Stims anslutna betyder det här att deras rättigheter administreras snabbare och mer effektivt, vilket leder till högre ersättningar när deras verk framförs i Asien.

- Vi är stolta över att vara världens första upphovsrättssällskap som går in i detta samarbete. Detta innebär ökade royaltyintäkter för Stims anslutna, då vi både får nya intäktskällor och effektiviserar de vi redan har, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Tidigare tog Stim in royalties genom avtal med upphovsrättssällskapen i de olika asiatiska länderna. Med det nya avtalet kommer Stim ta in royalties direkt från streamingtjänsterna när Stims musik spelas. Flera av länderna i Östasien har traditionellt haft en svag upphovsrätt som försvårat möjligheten att få ersättning för musikanvändningen där. I likhet med Stims direktlicensiering i Europa, som sker via bolaget ICE, kommer ersättningar framöver i större utsträckning samlas in direkt från asiatiska territorier via den australienska hubben APRA AMCOS PAL (Pan Asian Licensing).

- Sedan fem år tillbaka är direktlicensiering av digitala multiterritoriella tjänster mer eller mindre standard i Europa. I Asien börjar samma utveckling få fäste till stor del tack vare APRA AMCOS PAL-hub. Vi är därför väldigt nöjda med att nu kunna erbjuda Stims anslutna en hantering av deras rättigheter i Asien, säger Peter Lindström, försäljnings- och marknadschef på Stim.

 


Fakta

APRA AMCOS PAL-hub har utfärdat multiterritoriella licenser i Asien sedan mitten av 2013 och startades som ett samarbete mellan APRA AMCOS och Universal Music Publishing. Stim blir nu det första sällskapet att göra Universal och flertalet andra förlag sällskap. Samarbetet gäller Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Kambodja, Hong Kong, Indien, Indonesien, Laos, Macao, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan.  

Stims anslutna kommer tjäna pengar på användningen av musik i  ledande lokala streamingtjänster i området som t ex Joox (Tencent) och KKbox, såväl som de stora internationella tjänsterna som Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube och Facebook.

 

Stim är en upphovsrättsorganisation med fler än 86 000 anslutna musikskapare och musikförlag. Vi arbetar för en stark upphovsrätt och för att de vi representerar ska få betalt när deras musik används. Stim är icke vinstdrivande och verkar även för återväxt och mångfald i svenskt musikliv, ett samhällsnyttigt uppdrag som skiljer oss från andra aktörer på marknaden. En licens hos Stim ger tillgång till en fantastisk repertoar från hela världen, musik som väcker känslor, skapar samhörighet och identitet. Musiken tillför värde och stärker våra kunders verksamhet.

Om oss

Stim är en upphovsrättsorganisation med fler än 86 000 anslutna musikskapare och musikförlag. Vi arbetar för en stark upphovsrätt och för att de vi representerar ska få betalt när deras musik används. Stim är icke vinstdrivande och verkar även för återväxt och mångfald i svenskt musikliv, ett samhällsnyttigt uppdrag som skiljer oss från andra aktörer på marknaden. En licens hos Stim ger tillgång till en fantastisk repertoar från hela världen, musik som väcker känslor, skapar samhörighet och identitet. Musiken tillför värde och stärker våra kunders verksamhet.

Prenumerera

Media

Media