Gunnar Asp, VD för UPC-ägda StjärnTV om IT-propositionen: Långsiktiga beslut nödvändigt

Gunnar Asp, VD för UPC-ägda StjärnTV om IT-propositionen: Långsiktiga beslut nödvändigt - Det är näringslivet som kommer att finansiera huvuddelen av investeringarna som möjliggör IT-propositionens förslag. Skall någon investera idag krävs det förtroende för att samma regler gäller också i morgon. Därför efterlyser vi en uttalad målsättning om långsiktiga beslut och stabila regler, säger Gunnar Asp, VD för UPC-ägda StjärnTV. UPC äger och driver den största gruppen av bredbandsföretag i Europa och investerar för närvarande avsevärda belopp aktivt i tretton länder. Öppen konkurrens, avreglerade telekommunikationer och långsiktigt gällande beslut är viktiga faktorer för utvecklingen av bredbandstjänster. I Sverige är StjärnTV för närvarande Sveriges största leverantör av bredband. - Vi ser det som mycket positivt att näringsminister Björn Rosengren betonar vikten av neutralitet mellan olika tekniker, säger Gunnar Asp. Dagens utveckling är så snabbt att det vore olyckligt om staten kom att favorisera eller diskriminera någon särskild lösning, det är alltid kunden som bestämmer. Rätt infrastruktur kan inte vara samma sak i hela landet. Förutsättningarna är olika i tättbebyggda områden och glesbygd. Idag finns också många likvärdiga lösningar för höghastighetskommunikation. - I tätbefolkade länder i Europa är kabelTVnätet den dominerande bredbandslösningen, i Australien använder UPC satelliter och i Norge mikrovågsteknik för höghastighets-Internet, berättar Gunnar Asp. Lagstiftningen har inte hunnit med utvecklingen på tele-, data-, och massmedieområdet. Förr användes telekablarna enbart för telefoner, och video distribuerades i videokassetter. Idag har bland annat Internet och IP-tekniken medfört att dessa, tidigare helt skilda tekniker, smälter samman och i många fall blir utbytbara. StjärnTV erbjuder till exempel kunderna bredbandstjänster som video/TV, Internet och till hösten även telefoni via en och samma kabel. - Därför är det positivt att näringsministern tar initiativ till att utreda dessa så kallade konvergensfrågor, avslutar Gunnar Asp. För ytterligare information kontakta: Gunnar Asp, VD. Tel 08-578 251 92, 0709-26 51 92, gunnar.asp@stjarntv.se Anders Ahlbeck, Informationsdirektör. Tel: 08- 578 251 94, 0709-26 51 94, anders.ahlbeck@stjarntv.se Om StjärnTV (www.stjarntv.se) Mer än 245.000 hushåll är anslutna till StjärnTVs bredbandsnät som med hjälp av fiber/koax-teknik erbjuds höghastighets Internet, TV och i slutet av år 2000 även Telefoni via egen nätstruktur. StjärnTVs bredbandsnät har en mycket hög kapacitet, 27 Mbit/s per kanal, vilket för full frekvensplan motsvarar ca 3 Gbit/s. Företaget omsätter 281 miljoner kronor och har drygt 110 medarbetare. StjärnTV ägs av nederländska UPC, United Pan-Europe Communications (www.upccorp.com) som är noterat på Nasdaq i USA och på börsen i Amsterdam. UPC finns i 13 länder i Europa och når mer än 10,5 miljoner hem med för närvarande 6,8 miljoner kabel-TV-kunder, 153 000 Internetabonnenter och 246 000 telefonikunder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01280/bit0002.pdf

Dokument & länkar