Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag blev en stor succé

Intresset för Kapitalmarknadsdagen den 7 mars var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar.

SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 19 bolagen utgör en viktig del av det framtida svenska näringslivet och det sammanlagda marknadsvärdet för bolagen uppgår till cirka 12 miljarder SEK. Moderatorer under dagen var Chefredaktör Ingrid Stenberg, Biotech Sweden. Gå in på vår hemsida www.stockholmcorp.se och klicka Dig vidare så kan du se alla företagens presentationer.

De bolag som presenterade sig var; Accelerator Nordic, Allenex, Avonova, Biogaia, Boule Diagnostics, Dignitana, Ellen, Global Health Partner, Kancera, Karobio, Karolinska Development, Medivir, Midsona, Moberg Derma, Oasmia Pharmaceutical, Orexo, Pled Pharma, Probi och Vitrolife.

Dagen avslutades av Medicon Villages VD Mats Leifland som berättade om verksamheten. Den skapades genom att Mats Paulsson, en av Peabs grundare, gav en initial donation om 100 MSEK, som möjliggjorde att AstraZenacas forskningsanläggning kunde förvärvas för 450 MSEK. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

Nästa kapitalmarknadsdag, Råvaror, är planerad till onsdag den 5 september 2012.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 28 M&A-rådgivare och investmentbanker i 23 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
www.stockholmcorp.se  www.m-and-a-europe.com.

Taggar:

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Otto Rydbeck

Prenumerera

Dokument & länkar