Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag den 13 mars 2013

Uppdaterat Program

07:45 Kaffe/Fralla
08:00 MedCap VD Karl Tobieson
08:30 Vitrolife VD Thomas Axelsson
09:00 Global Health Partner VD Marianne Dicander Alexandersson
09:30 Boule Diagnostics VD Ernst Westman
10:00 Kaffe
10:15 Oasmia Pharmaceutical VD Julian Aleksov
10:45 Dignitana VD Martin Waleij
11:15 Medivir CFO Rein Piir
11:45 Karolinska Development VD Torbjörn Bjerke
12:15 Lunch
12.45 Orexo VD Nikolaj Sörensen
13:15 PledPharma VD Jacques Näsström
13:45 Isconova VD Sven Andreasson
14:15 Allenex VD Anders Karlsson
14:45 Kaffe
15:00 Ellen VD Monica Wallter
15:30 Moberg Derma VD Peter Wolpert
16:00 Midsona VD Peter Åsberg
16:30 Enzymatica VD Michael Edelborg Christensen
17:00 "Outsourcing inom läkemedelsindustrin" Lars Backsell

Avslutningsvis gästas Stockholm Corporate Finances Kapitalmarknadsdag av entreprenören Lars Backsell som tillsammans med Thomas Eldered byggt upp två läkemedelsföretag, Recip och Recipharm. Historien startade i mitten på 90-talet när Lars och Thomas köpte loss en nedläggningshotad läkemedelsfabrik av Pharmacia och bildade Recip. Bolaget nådde på tolv år en omsättning på en miljard kronor, varpå varumärket och de egna produkterna 2007 såldes till det börsnoterade läkemedelsbolaget Meda. Kvarvarande del, Recipharm, som är inriktad på kontraktstillverkning, är idag ett av Europas ledande inom kontraktstillverkning av läkemedel och erbjuder utveckling och produktion av farmaceutiska läkemedel med en omsättning om cirka två miljarder kronor.

OSA via www.financialhearings.com alternativt via mail till hearings@financialhearings.com

Välkommen!                                                                  

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se                     

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Otto Rydbeck

Prenumerera

Dokument & länkar