Stockholm Corporate Finance utser Erik Nerep till ny styrelseordförande

Erik Nerep, född 1951. Han är juris doktor och professor vid den rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Nerep har bland annat publicerat ett stort antal juridiska arbeten i aktiebolagsrättsliga frågor. Övriga ledamöter är Peter Enström VD, Harry Nudel, Senior Partner och Ulf Risberg. Styrelsen För mer information kontakta; Erik Nerep, Ordförande, tel 0708 461941 Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 070 574 9982 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Peter Enström

Prenumerera

Dokument & länkar