Stockholm Corporate Finance utser nya styrelseledamöter

Stockholm Corporate Finance har valt två nya styrelseledamöter.

Erik Nerep, född 1951. Han är juris doktor och professor vid den rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik Nerep har bl.a publicerat ett stort antal juridiska arbeten i aktiebolagsrättsliga frågor.

Ulf Risberg, född 1943. Han har lång erfarenhet inom svenskt näringsliv och haft styrelse- eller VD-uppdrag inom finanssektorn i bl a Alfred Berg Fondkommission, B&B Fondkommission och Finansor.

De nya ledamöterna har ledningsprövats av Finansinspektionen.

Styrelsen

För mer information kontakta;
Peter Enström, tf Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82.
Per-Erik Hasselberg, Styrelseordförande, tel 070 541 80 40

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Otto Rydbeck

Prenumerera

Dokument & länkar