UPPDATERAT PROGRAM: Inbjudan till Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium 2017

Stockholm Corporate Finance kommer arrangera det tredje årliga Fastighetsseminariet i samarbete med Financialhearings och Nyhetsbyrån Direkt med 14 börsnoterade fastighetsbolag med ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 75 miljarder kronor. 

Datum:  Tisdagen den 19 september 2017
Tid: Kl. 08.00-17.30
Plats: Berns, Stora Salongen, Berzeli Park, Stockholm
Moderator:
Dag Klerfelt

SCFs Fastighetsseminarium kommer att gästas av Professor Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet, som kommer att bjuda på insikter om ränteutvecklingen, bostadspriserna och önskvärda reformer på bostadsmarknaden, bl.a. en omreglering av dagens bruksvärdesystem mot marknadshyror.

Tid Program Talare
08.00 Kaffe och Fralla
08.15 Inledning VD Peter Enström & Dag Klerfelt 
08.30 SBB VD Ilija Batljan
09.00 Victoria Park VD Peter Strand
09.30 Trianon VD Olof Andersson
10.00 D.Carnegie VD Ulf Nilsson
10.30 Fika
10.45 Brinova VD Per Johansson
11.15 Magnolia Bostad VD Fredrik Lidjan
11.45 SSM VD Mattias Roos
12.15 Lunch
13.00 Atrium Ljungberg VD Annica Ånäs
13.35 Kungsleden VD Biljana Pehrson
14.05 Diös Fastigheter VD Knut Rost
14.35 Catena VD Benny Thögersen
15.05 Fika
15.30 Stendörren VD Fredrik Brodin
16.00 Amasten VD Jan Erik Höjvall
16.30 Agora VD Wilner Anderson
17.00 Keynote Finanspolitiska rådet Professor Harry Flam

Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk https://www.lyyti.in/Stockholm_Corporate_Finance_Fastighetsseminarium_den_19_september_2017_7174 

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se  

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Taggar:

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Peter Enström

Prenumerera

Dokument & länkar