Uppdaterat program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012

Stockholm Corporate Finance har i samarbete med Financial Hearings nöjet att bjuda in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Moderator är Ingrid Stenberg, Chefredaktör på Biotech Sweden

Tid: 7 mars kl. 07.45 – 19.00
Plats:
Operaterrassen, Stockholm

Program:

07:45 – Kaffe/Fralla 13:15 – Probi, Michael Oredsson
08:00 – Avonova, Per-Anders Gustafsson 13:45 – Ellen, Monica Wallter
08:30 – Global Health Partner, Per Båtelson 14:15 – Accelerator Nordic, Andreas Bunge
09:00 – Karolinska Development, Torbjörn Bjerke 14:45 – PledPharma, VP IR Erik Kinnman
09:30 – Orexo, Anders Lundström 15:15 – Kaffe/kaka
10:00 – Kaffe 15:30 – Medivir, CFO Rein Piir
10:15 – Boule Diagnostics, Ernst Westman 16:00 – Vitrolife, Thomas Axelsson
10:45 – Oasmia Pharmaceutical, VP Hans Sundin 16:30 – Allenex, Anders Karlsson
11:15 – Midsona, Peter Åsberg 17:00 – Moberg Derma, Peter Wolpert
11:45 – Karobio, Per Bengtsson 17:30 – Kancera, Thomas Olin
12:15 – Lunch 18:00 – Dignitana, Martin Waleij
12:45 – Biogaia, Peter Rothschild 18:30 – Medicon Village, Mats Leifland

Som avslutning på dagen kommer Medicon Villages VD Mats Leifland att berätta om verksamheten. Den skapades genom att Mats Paulsson, en av Peabs grundare, gav en initial donation om 100 MSEK som möjliggjorde att AstraZenacas forskningsanläggning, med en yta om 80 000 kvm, kunde förvärvas för 450 MSEK. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

OSA via www.financialhearings.com alternativt via mail till hearings@financialhearings.com

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 28 M&A-rådgivare och investmentbanker i 23 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se  www.m-and-a-europe.com.

Taggar:

Om oss

Erbjuda finansiell rådgivning till små- och medelstora börsnoterade företag. Ägarspridning, kapitalanskaffning, M&A-rådgivning, analys och värdering. Kontakt: VD Otto Rydbeck

Prenumerera

Dokument & länkar