Centerförslag om biogas välkomnas i Stockholm

- Stockholm Gas tycker att det är mycket positivt att Centerpartiet ser biogasens potential och föreslår lösningar för att ta tillvara potentialen.

Så kommenterar Mathias Edstedt, strategichef för Stockholm Gas, Centerns rapport om biogas "Åtta förslag för att sluta kretsloppet", som presenterades på fredagen.

Rapporten tar fasta på dels åtgärder för att öka produktionen av biogas, dels för att öka användningen. Ökad källsortering av matavfall, stöd till landsbygden för större biogasanläggningar och användning av stallgödsel som råvara för biogas föreslås. Fortsatt gynnsam förmånsbeskattning av biogasbilar längre än 2013 liksom ett system med premie till nya bilar med små koldioxidutsläpp och avgift för sådana med stora utsläpp.

- Det är en styrka att förslagen omfattar hela värdekedjan - från insamling av matavfall och gårdsbaserad produktion till långsiktiga spelregler för gasfordon - både privatägda och förmånsbilar, understryker Mathias Edstedt.

- Alla förslag som stöder marknadsutveckling för biogas är välkomna. I Stockholm görs stora framsteg, där Stockholm Gas bidrar med ett nybyggt rörnät för fordonsgas, öppet för alla producenter och för kunder på tankstationer och depåer för tunga fordon, påpekar Cecilia Hedqvist. Den kompletterar vi med att vid Arlanda driva en av landets största tankstationer för fordonsgas, som under förra året innehöll nästan 90 % biogas, avslutar Mathias Edstedt.

För ytterligare information kontakta Mathias Edstedt, 0703-44 54 43

Utsänt av kommunikationschef Inge Telander, 0703-44 51 55

 

 

Om oss

Stockholm Gas levererar stadsgas till cirka 75 000 kunder i Stockholm, Solna och Sundbyberg. De flesta kunder är gasspiskunder, men det finns även restauranger, industrier och villavärmekunder. Gasen som levereras är numera en blandning av naturgas och luft. Den är skonsammare för miljön och osar mindre än den tidigare oljebaserade gasen. Dessutom är den giftfri och vädras lätt ut ur en lägenhet och är därmed även säkrare. Stockholm Gas vision är att stadsgasen i framtiden ska bestå av biogas och på så sätt bli ännu skonsammare för miljön. I takt med att biogasproduktionen ökar kan biogasen successivt göra sitt inträde i alla kök med gasspis. Stockholm Gas satsar även stort på fordonsgas och har ett fordonsgasnät som förser bussdepåer och tankstationer i Stockholm med gas. Vid Arlanda flygplats har Stockholm Gas en av Sveriges största gastankstationer.