Lilian Thuram och Susan Faludi bland 2017 års hedersdoktorer

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns fotbollsspelaren Lilian Thuram och författaren Susan Faludi. Även André Andersson, Ansgar Nünning, Dorothy Sue Cobble, Magdalena Titirici, Johan Kuylenstierna, Gerard van der Geer och Elena Aprile blir nya hedersdoktorer.

Humaniora

Lilian Thuram var med i det franska fotbollslandslag som vann VM 1998 och EM 2000. Han har spelat för storklubbar som Parma, Juventus och FC Barcelona. Redan som fotbollsspelare engagerade han sig mot rasism och andra former av diskriminering. När ett hjärtfel satte stopp för fotbollskarriären startade han stiftelsen Fondation Lilian Thuram med undertiteln ”Utbildning mot rasism”. Numera reser han runt i världen för att väcka debatt och skapa dialog kring dessa frågor och har vid flera tillfällen besökt Sverige och Stockholms universitet. Hans motto är ”Man föds inte rasist – man blir det”.

För ytterligare information kontakta Françoise Sule, adjunkt vid Romanska och klassiska institutionen. Tfn: 08-16 14 46, e-post: francoise.sule@su.se

Susan Faludi är en Pulitzer-belönad journalist och författare verksam vid Smith College och utbildad vid Harvard. I sina arbeten undersöker hon hur samtida politiska strömningar uttrycks och gestaltas genom kön-och klassrelationer i såväl journalistiken som i populärkulturen. Faludis arbeten illustrerar traditionen av kritiska forskningsperspektiv på mediernas betydelse i samhällsomvandlingen som präglar forskning och undervisning vid Institutionen för Mediestudier. Till hennes böcker hör Backlash: Kriget mot kvinnorna; Ställd: förräderiet mot mannen samt Mörkrummet.

För ytterligare information kontakta Anja Hirdman, docent vid Institutionen för mediestudier. Tfn: 08-16 3194, e-post: anja.hirdman@ims.su.se

Ansgar Nünning är professor i engelsk och amerikansk litteratur- och kulturvetenskap vid Justus-Liebig-universitetet och grundare och föreståndare för “The International Graduate Centre for the Study of Culture”, liksom för det europeiska doktorandnätverket “PhDNet Literary and Cultural Studies”. Han är en internationellt ledande forskare inom narratologin och har en omfattande vetenskaplig produktion inom litteraturvetenskap och kulturteori. Sedan 2006 har han ett nära samarbete med forskare från Stockholms universitet, vilket har resulterat i gemensamma konferenser och publikationer.

För ytterligare information kontakta Elisabeth Wåghäll Nivre, professor vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Tfn: 08-16 14 88, e-post: elisabeth.waghall.nivre@tyska.su.se

Juridik

André Andersson är advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och styrelseledamot vid Stockholm Center for Commercial Law. Han är specialiserad på bank- och finansjuridik och arbetar med frågor som rör olika typer av finansiella transaktioner och även utveckling av den svenska obligationsmarknaden. Andersson har under många år bidragit till fakultetens utveckling och arbete genom stöd till forskningen och undervisningen.

För ytterligare information kontakta Göran Millqvist, professor vid Juridiska institutionen. Tfn: 08-16 22 52, e-post: goran.millqvist@juridicum.su.se

Samhällsvetenskap

Dorothy Sue Cobble är Distinguished Professor i History and Labour Studies vid Rutgers University, USA. År 2016 var hon Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren gästprofessor vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör framförallt frågor om arbete, sociala rörelser och socialpolitik både i USA och på global nivå, med fokus på genus och ojämlikhet. Hennes vetenskapliga bredd och förmåga att forska om både historia och samtid gör henne mycket uppskattad.

För ytterligare information kontakta Yvonne Svanström, docent vid Ekonomiska-historiska institutionen. Tfn: 08-16 3591, e-post: yvonne.svanstrom@english.su.se

Naturvetenskap

Magdalena Titirici, professor från Queen Mary University of London är världsledande när det gäller studier av hållbara material för energitillämpningar. Hon är speciellt känd för att ha återupptäckt en metod för att syntetisera kolrika material från sockerarter och biomassa, hydrotermalt och vid relativt låga temperaturer. Hennes bidrag inom elektrokatalys är också väldigt lovande. Hon har publicerat fler än 130 artiklar och är högt citerad.

För ytterligare information kontakta Niklas Hedin, professor vid Institutionen för material- och miljökemi. Tfn: 08-16 24 17, e-post: niklas.hedin@mmk.su.se

Johan Kuylenstierna utses till hedersdoktor för sitt framgångsrika arbete att analysera och på ett inspirerande sätt kommunicera kunskap om globala miljö- och utvecklingsfrågor, med särskilt fokus på vatten- och klimatfrågor. Han är adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi, med specialisering mot internationella vattenresurser, och Executive Director vid SEI, en av världens främsta tankesmedjor inom miljö- och hållbarhetsområdet. Kuylenstierna rankades som ”Sveriges miljömäktigaste” 2014.

För ytterligare information kontakta Margaretha Ihse, professor emerita vid Institutionen för naturgeografi. Tfn: 08-16 47 90, e-post: margareta.ihse@natgeo.su.se

Gerard van der Geer är professor i matematik vid Amsterdams universitet. Han har haft en lång karriär som internationellt framstående algebraisk geometriker och har givit betydande bidrag till forskningen inom moduli av kurvor, abelska varieteter och K3-ytor, Hilbert-modulära ytor och kurvor över ändliga kroppar. Gerard van der Geer var en av de drivande i att göra Compositio Mathematica till en av matematikämnets främsta tidskrifter, och såg till att utgivningen lösgjordes från kommersiella förläggare så att all förtjänst kan återföras till det matematiska samfundet.

För ytterligare information kontakta Jonas Bergström, docent vid Matematiska institutionen. Tfn: 08-16 45 63, e-post: jonasb@math.su.se

Elena Aprile är en internationellt ledande forskare inom gränsområdet mellan astrofysik och partikelfysik. Aprile, professor vid Columbia University är upphovsperson för ädelgasbaserade detektorer som letar efter de ytterst sällsynta partiklarna som tros utgöra mörk materia, djupt ner i marken under det italienska Gran Sasso-massivet. Elena Aprile har ett nära samarbete inom detta område med astropartikelfysikgruppen vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta Jan Conrad, professor vid Fysikum. Tfn: 08-553 787 69, e-post: conrad@fysik.su.se

 

Promovering i Stadshuset den 29 september 2017

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 29 september 2017. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet, mobil 070-444 57 67, tfn 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se

 

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

 

Presstjänsten vid Stockholms universitet, tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.

Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationell frontlinjen. www.su.se

Kontakt

  • Stockholm University

Prenumerera

Multimedia

Multimedia