Första etappen av Strömkajens renovering är klar

Strömkajen är sliten och rötskadad och renoveras därför under fyra vinterhalvår 2009-2013. Första etappen är nu färdig trots tuffa tidsramar som bland annat Waxholmsbåtarnas årliga start.

- Det känns mycket bra att första etappen har genomförts i tid med grannars och allmänhetens samförstånd och att båttrafiken kan flyta på som vanligt nu under sommartid säger Henrik Widerståhl, tf vd vid Stockholms Hamnar. Projektet har planerats omsorgsfullt i flera år och det har lagts stor omsorg på att skapa en vacker, funktionell och tillgänglig plats för alla.

I september 2009 startade Stockholms Hamnar etapp 1 i den omfattande renoveringen av Strömkajen, en renovering som totalt kommer att ta fyra vinterhalvår. Etapp 1 omfattar cirka 180 meter av 345 meter, från Skeppsholmen fram till mitten på kajen.

Under denna fas i renoveringen har en ny kajkant anlagts två meter längre ut än tidigare. Mellan den nya och gamla kanten har el, vatten, avlopp och tomrör för en kommande sopsuganläggning förlagts. Tekniken görs tillgänglig för båtarna genom teknikbänkar som även kan användas som sittplatser av allmänheten. Kajöverkanten har sänkts med 40-70 cm.

Sedan Strömkajen byggdes på 1860-talet har kajen höjts ungefär en halv meter vilket medfört att kajens trägrund börjat ruttna med sättningar i kajen som följd. Nivåskillnaden mellan båtar och kaj var så stor att det vid lågvatten var svårt att stiga av och på båtarna. Kajens ytskikt var också i behov av renovering.

Nästa etapp startar den 15 september i år.
Läs mer på: www.stockholmshamnar.se/stromkajen

Kontakta oss gärna
Ingrid Hansson, PR-ansvarig Stockholms Hamnar, 070-670 27 19, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 656 mkr under 2009. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler.
Läs om Stockholms Hamnars historiska fakta, inneliggande fartyg och mycket mer på nya www.stockholmshamnar.se

Taggar:

Om oss

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 703 mkr under 2012. www.stockholmshamnar.sewww.facebook.com/stockholmshamnar

Media

Media

Dokument & länkar