Klartecken från Nynäshamn för hamnbygget på Norvikudden

Pressmeddelande 090612 Vid kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 10 juni i Nynäshamn togs ett viktigt beslut; ett Ja till detaljplanen för bygget av hamnen Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden. Nu kan Stockholms Hamnar gå vidare med planeringen av hamnen. Dessutom visar en undersökning att Nynäshamnsborna är positiva till den kommande godshamnen.

Beslutet i kommunfullmäktige innebär att Stockholms Hamnar får godkänt att använda marken på Norvikudden. – Ett mycket glädjande besked för oss. Nu går vi vidare, det känns bra att komma allt närmare byggstarten, säger Björn Svensson, Stockholms Hamnars projektchef för Norvikudden, Stockholms Hamnar. Nynäsborna positiva till hamnen Nynäshamnsborna har i en enkätundersökning tillfrågats om vad de tycker om hamnen och vilka effekter de tror hamnbygget får för Nynäshamn. Undersökningen visar att 6 av 10 är positiva till utbyggnaden. 2 av 3 tror inte att de kommer att besväras på något sätt under ombyggnadsperioden och att det är trafiken som kommer att vara mest störande. Förväntningarna är stora att utbyggnaden ska ge arbetstillfällen, service och företagande och påverka Nynäshamns kommun positivt. – Den nya hamnen blir ett lyft för hela Södertörn, och i Nynäshamn räknar vi med cirka tusen nya arbetstillfällen i den nya hamnen och företagsparken i anslutning till hamnen. Jag är glad att Nynäsborna verkar vara eniga med mig i detta, säger Ilija Batljan (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn. Om Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden • Hamnen på Norvikudden blir en godshamn för containers och rullande gods. • Totalt blir det nio kajer med en total längd av 1 800 meter. • För att påbörja bygget behövs ett miljötillstånd. Miljödomstolen har kallat till förhandling i september 2009. • Planerad byggstart under 2010.

Om oss

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 703 mkr under 2012. www.stockholmshamnar.sewww.facebook.com/stockholmshamnar

Prenumerera

Dokument & länkar