Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen Äldreombudsmannen i Stockholms stad, Siv Drott, är den första i sitt slag i Sverige. Kommunfullmäktige inrättade tjänsten den 16 augusti 1999 ochbeslutade också att den nya ombudsmannen ska göras känd hos stockholmarna. Denna vecka (den 22 november - 28 november) kommer en annonskampanj att synas i DN, Metro och Avisen. Kampanjen har utformats av Circle of Friends Annonsbyrå som fått uppdraget av Information Stadshuset. Syftet med kampanjen är att tala om att äldreombudsmannen finns, vem det är, vad hon gör och hur man får tag på henne. De äldre och deras närståendes frågor är utgångspunkten för budskapet. "Pappa trivs inte "Får jag själv där han bor, välja var men vågar jag ska bo?" inte säga något." "Har jag rätt till "Mamma säger en promenad att allt är bra med hemtjänsten?" men att hon får kall mat" - Vi har valt att lyfta fyra olika frågeställningar som jag redan har stött på flera gånger i de samtal jag tar emot, säger Siv Drott. Frågeställningarna visas tillsammans med porträtt av människor som kan representera målgrupperna tagna av fotograf Carlo Bosco. Målgruppen är förstås de äldre som berörs av stadens service, men också deras närstående och de som kommer att behöva äldreomsorgen inom en snar framtid. En broschyr med tillhörande affisch kommer också att erbjudas vårdcentraler, apotek och andra organisationer som kommer i kontakt med de som berörs av äldreomsorgen. Även på stadens webb, stockholm.se, ska kampanjen synas. Under våren fortsätter kampanjen bland annat på stadens egna stortavlor. Bakgrund Stadsdelsnämnderna i Stockholm ansvarar för äldreomsorgen och det är i första hand dit man ska vända sig med frågor, synpunkter eller klagomål. Men i de situationer då man kan behöva hjälp och råd från någon utomstående kontaktar man Äldreombudsmannen, Siv Drott. Syftet med en äldreombudsman är att förebygga att brister uppkommer och att skapa ett forum för ökat inflytande från de som utnyttjar stadens äldreomsorg. Det är viktigt att äldre kan påverka sin omsorg och själva har möjlighet att välja hur den ska se ut. Det är också viktigt att vi arbetar för ett respektfullt bemötande inom äldreomsorgen. Siv Drott har den största delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med sjukvård, äldreomsorg och kvalitetsförbättringar. För ytterligare information: Information Stadshuset Anna Klynning, projektledare tfn 508 29 282 Circle of Friends tfn 10 28 80 Klaus Norell, projektledare Helene Isacson, copywriter Klas Ivarson, AD Karin Schiller, produktionsledare ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar