Budgetdebatten på Stockholms stads hemsida

Följ budgetdebatten på stockholms stads hemsida Under kommunfullmäktiges budgetdebatt den 25-26 november publiceras tre gånger per dag referat och sammanfattningar av debatten och besluten på www.stockholm.se/skattepengar. På sajten får du bland annat reda på hur skattepengarna i Stockholms stad används i år och hur de kommer att användas nästa år samt vad de olika partierna tycker. Kommunstyrelsens förslag till budget finns i sökbar form, men också i sammanfattning. Oppositionspartiernas förslag är också publicerade i sin helhet. Sajten kommer att byggas ut successivt och kompletteras med bland annat aktuella uppgifter om kostnader och avgifter för olika verksamheter. Information om stadsdelsnämndernas verksamhetsplaner publiceras vid årsskiftet när respektive nämnd fattat beslut. Stadens ekonomiska läge kommer att redovisas löpande. Ambitionen är att stockholmarna på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska få grepp om hur deras skattepengar används och vad kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär för den egna vardagen. För ytterligare upplysningar kontakta: Helena Reinhagen, projektledare 08-508 292 74, 070-47 292 74 helena.reinhagen@stadshuset.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar