Budgeteko mån 10-14

MÅNDAG 981207 KL 10-14. Carl Cederschiöld (m) Vi höjer anslagen till skolorna. Satsar inom äldreomsorgens alla delar på ökad kvalitet, fler platser i boenden och ökad valfrihet. Köerna ska byggas bort. Ökar insatserna för hemlösa och psykiskt sjuka Avsätter mer resurser för aktivering, rehabilitering och arbetsträning för funktionshindrade Intensifierar insatserna mot narkotikan. Genomför en parkeringspolitik som ska få folk att förstå att de inte ska parkera trafikfarligt. Skapar majoritet för en kringfartsled som ska få bort tunga och miljöfarliga transporter från Valhallavägen. Sätter fart på bostadsbyggandet. Lyfter fram frågorna om näringslivets villkor och klimatet för företagande i Stockholm. Annika Billström (s) Det går inte att sänka skatterna och bibehålla och utveckla en god omsorg. De äldre i sig måste själva få påverka vilka de lösningar de vill ha. Kampen mot segregationen är en ödesfråga för Stockholm. De borgerliga ser konkurrensutsättning som ett mål i sig. Jämställdheten är viktig. Vi vill ha hyresstopp även inför 1999. Margareta Olofsson (v) Genom oförändrad skatt kan vi förbättra stadens verksamheter och minska segregationen. Endast två år efter stadsdelsreformen är den nu på gång att rivas upp. Sänk avgifterna till Kulturskolan och låt fler barn få vara med. Ett samhälle som inte behöver sina ungdomar har ingen framtid. Majoritetens budgetförslag får skrämmande effekter på miljön. Allmännyttan får inte säljas ut. Jan Björklund (fp) Skolan och äldreomsorgen försummades under förra majoriteten. Samtidigt har skattemedlen runnit iväg i OS-satsningar och mycket annat. Nu genomförs en ny satsning på skolan. Den ska förvandlas till en spjutspets in i framtiden och inte längre vara ett bihang till socialdemokratisk AMS- politik. Oppositionens budgetförslag är en glädjekalkyl. 80 miljoner kostar det i merkostnad att behålla de 24 stadsdelsnämnder i administration. Hardy Hedman (kd) Jag glömmer aldrig när jag kom hem från Bangladesh när debatten rörde den slaktade välfärden. Vi behöver kanske ett sådant perspektiv. Vi har fått gehör för en värdig äldreomsorg och en kedja av insatser för de hemlösa. Ett skyddsnät för medborgarna behövs, men får inte upplevas som en tvångströja. Viviann Gunnarsson (mp) Vi måste arbeta för långsiktig hållbarhet. Alla måste ha rätt till vård och omsorg och samhället måste fungera ekologiskt med långsiktighet. Många miljöproblem är osynliga, vi måste uppmärksamma dem. Vi måste också arbeta för ekonomiskt långsiktighet. Samhället bör finansieras genom beskattning men skatten på arbete måste minskas. I år kan vi inte minska skatten. Men fullföljs inte Södra länken får vi mer pengar. Stella Fare (sp) När 75 procent av ärendena hamnat på stadsdelsnämndernas bord vore det konstigt om vi inte skulle kunna klara budgetdebatten på två dagar. Men även i stadsdelsnämnderna måste administrationen minska, liksom kostnaderna för lokaler. Den stadsdelsnämnd som kan kreera ett nytänkande kommer att ha ett försprång. Annika Billström (s) Björklund väljer att konfrontera oppositionen. Infrastruktur, bostadsutveckling m.m. är viktigt. Går det inte att samarbeta? Vi har lagt ungefär en miljard kronor mer än majoriteten på investeringar. För driften har vi lagt ungefär lika mycket som majoriteten. Margareta Olofsson (v) Siffran Björklund säger att man sparar på nedläggningen av stadsdelsnämnderna stämmer inte. Nej, vad som sker är att majoriteten spar på barnomsorgen. Jan Björklund (fp) Vi satsar mer nästa år på vård och omsorg än ni tänkt att göra i juni. Nu väljer ni att lägga mer och jag tror att ni gör det för att bräcka oss borgerliga. Hardy Hedman (kd) Vi måste sluta tala om statistiska målgrupper och istället inse att det är vid vissa tillfällen i livet som folk kan behöva en räckande hand. Vi har inga getton. Det som vi menar när vi talar om sk utsatta områden har blivit skapade av politiker och arkitekter. När Tensta var nytt fanns ingen T-bana, men vi fick en stor invandrarskara som kom till Sverige vid denna tid. Vart tror ni de flyttade? Jag förslår att arkitekter och ansvariga får bo i Tensta en tid så får vi se om inte förorten kommer att förändras. Viviann Gunnarsson (mp) Vi vill använda södralänkenpengarna till spårvagnen i Hammarbyhamnen och annat. Inte en krona av dem har vi lagt på driften. Vi har lagt lika mycket som ni på driften. UTOM ROTELINDELNING Samt Utl. 1998:156. Motion 1997:51 , 1997:10 och 1998:26. Iris Birath (v) Kvaliteten på stadens verksamheten står och faller med personalens trivsel. De borgerliga nedskärningar försämrar den! Carl Cederschiöld (m) Vi avskaffar gräddfiler med sex timmars arbetsdag och vi vill utnyttja resurserna bättre. Vi har pengar och kan betala lärarna i enlighet med de fackliga avtalen. Iris Birath (v) Många hundra anställda i Stockholm kommer med denna politik inte ha ett fast jobb i framtiden. Lars Rådh (s) 5.093 ungdomar fick sommarjobba i staden förra sommaren. Under tre veckor fick de pröva på ett arbete och tjäna en egen lön. Hur blir det i sommar? Krister Skånberg (mp) Staden bör aktivt erbjuda anställda 35 timmars arbetstid. Sabina Bossi (mp) Den nya majoriteten har skrivit att de tänker fortsätta det jämställdhetsarbetesprojekt som jag varit inblandad i. Bra! Gapet mellan mäns och kvinnors löner har stått stilla. Det beror på att låglöneyrkena innehas av kvinnor som dessutom utför det mesta av det oavlönade arbetena i hemmet. Sten Nordin (m) Vi ska fortsätt arbeta för en flexibel arbetstidslösning. Men det handlar till exempel om hur man satsar inom olika områden. I gymnasieskolan förändras risken för lärarutbrändhet i och med vår skolsatsning. Iris Birath (v) Utan en ordentlig dialog har en av stadens chefer sparkats. Så är situationen för stadens anställda. Stella Fare (sp) Det är upp till stadsdelsnämnderna hur man vill prioritera i fråga om sommarjobben. Det är till exempel svårare att hitta sommarjobb i en förort än i innerstaden. Det är viktigt att forskningen ska fortsätta att granska livet i staden. Iris Birath (v) Männen flyr barnomsorgen. Hur löser vi problemet att så fort någon man har burit sig dumt åt inom barnomsorgen så flyr mängder av de andra männen. Lars Rådh (s) Det handlar inte om var man bor utan vilka kontakter man själv och ens föräldrar har. Annika Billström (s) Vi måste göra något åt stadens ålderstrukturer inför de väntade pensionsavgångarna. Vi bör också gå från deltid till heltid (en kvinnofråga). Sten Nordin (m) Arbete pågår i fråga om åldersstrukturen . Men personalpolitiken handlar om individer och individanpassade lösningar. Hardy Hedman (kd) Enligt jämställdhetsklausulen kan man häva avtal utan en laga dom. Alltså kan Staden ogiltigförklara avtal bara genom att tycka på det ena eller andra sättet. Det finns inget alternativ till Bromma ännu. Erik Nilsson (s) Det är resursslöseri att inte använda kompetens som invandrare har. Stockholm bör vara en föregångare och ha en antidiskrimineringsklausul i våra upphandlingsaffärer. ROTEL 1 FINANSROTELN Samt utlåtanden och motioner nämnda i handlingarna. Carl Cederschiöld (m) Nu är prognoserna inför de närmaste årens sysselsättning dystra. Irland, Holland och Storbritannien har lyckats hålla uppe den offentliga sektorn, de har pressat ned arbetslöshet beroende på att man arbetat för ett gott näringsliv. Lars Rådh (s) Företagen har problem att rekrytera rätt personal samtidigt som många är arbetslösa. Vilken strategi har majoriteten för att lågutbildade och andra svaga på arbetsmarknaden ska få jobb. Claes-Göran Jacobson (v) Rätten till arbete är ett demokratiskt krav. Håkan Tenelius (fp) Orsaken till att s misslyckats med sin näringspolitik är att de visserligen värnar om jobben, men inte om företagarna. Alf Samuelsson (kd) Kommunen ska inte agera där de kan konkurrera ut små företagare. Christopher Ödmann (mp) Majoritetens förslag är inte mycket att komma med. Bra att förbättra för näringslivet, men att sänka skatter gör inte mycken verkan. Arbetsförkortningar är ett sätt. Eu-medlemsskapet kostar. Vi vill ha en ordentlig analys om hur mycket. Thomas Fürth (sp) Bättre stadsmiljö leder till bättre näringsliv. Bättre städning och ett pendeltåg till Liljeholmen är viktiga för skapandet av nya jobb. Vår uppgift är att skapa villkor så att näringslivet kan fungera. Carl Cederschiöld (m) Lågutbildade som ska få jobb behöver utbildning. Vi har satsat mycket på utbildningsprojekt. Men vi måste också öppna upp för servicejobb. En löneförmån kan vara att få hemtjänst. Vi kommer alltid att ha lågutbildade i samhället. Det måste finnas arbeten för dem. Industrin kommer inte i framtiden att vara områden för dem, utan servicesektorn. Lars Rådh (s) Nedskärningarna ni gör drar ned på utbildningsmöjligheterna, det är inte i hushållssektorn utan i skolan som vi bör satsa. Eva Oivio (s) I min stadsdel har vi haft ett mycket lyckat projekt som varit uppskattat av deltagare och barnstugor och liknande verksamheter vilka som fått hjälp. Nu riskeras projektet att läggas ned. Lars Rådh (s) Vi har lagt ned stort arbete på det lokala näringslivet och vi vill göra mer. Nu har vi har lagt att-satsen om att företagandets villkor ska fördjupas i gymnasieskolan. Håkan Tenelius (fp) Fint, men varför förändrade ni inte småföretagarnas villkor förra mandatperioden. Ann-Marie Strömberg (v) Sommarjobben är jobb som skulle ha varit ogjorda om de inte gjordes nu. Iris Birath (v) Om folk har fått något viktigt att göra blir motivationen att leva utan droger utan. Vilken chans får denna typ av människor att ha när ni skär ned på arbetsmarknadsåtgärderna med 50 miljoner kronor. Claes-Göran Jacobson (v) Riksdagen har uttalat att ungdomar måste få inträde på arbetsmarknaden. Sommarjobben är en riktad åtgärd för att leva upp till detta. Krister Skånberg (mp) Det är i stadsdelsnämnden som de nya jobben kan skapas, framför allt de gröna jobben. Lägg inte ned SML. Låt oss satsa på småföretagen! Småföretagarna tycker för det mesta att det är lättare att vända sig till ett bolag istället för en förvaltning. Lars Rådh (s) IFS som vänder sig till invandrare som vill starta företag. Turkiska kvinnoprojektet gav 45 lågutbildade kvinnor utbildning och de driver nu två restauranger utan något stöd. Det finns många fler bra exempel. Carl Cederschiöld (m) IFS är ett bra projekt. Handikappade ungdomar behöver också mer stöd. VOTERING. Om trepartiattsatsen att utvärdera Stadsdelsnämndens förmåga att skapa jobb, avslogs med 51 röster mot 46. Carl Cederschiöld (m) Man kan inte dela ut informationen precis före voteringen! Lars Rådh (s) Ibland dyker det upp saker under debatten och dem måste man få ta upp så här. Slut. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar