Budgeteko tisdag kl 13-18.30

BUDGETDEBATTEN 8 DEC KL 10.00-13.30. Stadsdelsnämnder övergripande Eva Oivio (s) Sammanslagningen av stadsdelsnämnderna har gått odemokratiskt till. Carl Cederschiöld (m) Vi är Stockholms demokratiskt valda fullmäktige. Hur kan man då påstå att ett beslut om antalet stadsdelsnämnder är odemokratiskt? Per Sundgren (v) Cedershiöld tänker sig medborgare som är medvetna och aktiva. Men de arbetslösa och socialbidragstagarna, dem för vilka vi för talan, de håller på att fråntas sin röst. Carl Cederschiöld (m) Att säga att just 24 stadsdelsnämnder är den av Gud givna bästa ordningen är bara nys. Lena Nyberg (s) Stadsdelsnämnderna är en kärna i den kommunala verksamheten eller har ansvaret för det som är kärnan. Anmärkningsvärt är att omorganisationen görs utan att vi vet om den är rätt. Majoriteten har inte lyssnat på dem som jobbar inom organisationen. Jan Björklund (fp) Kärnan är väl ändå skola och äldreomsorg. Erik Nilsson (s) Ni kommer att tvingas ta pengar även från skola och barnomsorg för att få praktiken att gå ihop med teorin. Ni har sålt ut era kompisar i stadsdelsnämnderna. Karin Liljeblad (fp) Det kommer alltid att finnas ett motstånd mot att samordna lokaler men det är en fråga vi måste ta tag i. Det är en viktig fråga för stadsdelsnämnderna, men s är rädda för att stöta sig med Folkets Hus-rörelsen. Thomas Fürth (sp) Om det är 18 eller 24 nämnder är futtigheter. Iris Birath (v) Med borgarnas nedskärning kommer bara de som har råd att kunna delta i det politiska samtalet. Demokratin är i kris. Den fortsatta debatten om stadsdelsnämnderna ajournerades. ROTEL IV Skolroteln Jan Björklund (fp) Skolpolitik handlar ytterst om värderingar. Tänk på att ta körkort, en del behöver tio lektioner, andra 30. Så måste det vara också i skolan. Individualisering betyder omsorg om eleverna. Kvaliteten på historieundervisningen måste tas upp till granskning. Se hur en ledande ung politiker gör ett uttalande vars innebörd är att ingen skillnad är mellan Lenin och Churchill. Vi tar nu initiativ till en kampanj i skolan för belysande av kommunismens brott. Ulla Ericson (m) Vi ser till att villkoren blir lika mellan offentliga och fria skolor. Vi måste också göra något åt att så pass många elever lämnar grundskolan utan att ha de kunskaper vi är skyldiga att ge dem. Jag anser att vi bör titta på möjligheten att låta eleverna gå om en klass. Annika Billström (s) Förskolan måste ses som en del av den generella välfärden. Målet är att den ska vara helt kostnadsfri. Margareta Olofsson (v) Det är ingen satsning på barnen när skolsatsningen sker på bekostnad av förskolan och fritids. Lovisa Morén (mp) Man lär så länge man leker. Men hur går ett extra skolår ihop med den frihet till lek som alla barn borde ha och föräldrarnas frihet att ge sina barn det bästa. Thomas Fürth (sp) Framtidens ekonomi och levnadsstandard grundläggs i dagens klassrum. Vi har en stark samsyn inom majoriteten. Ett trendbrott och en attitydförändring är på väg i synen på skolans roll. Lotta Edholm (fp) Alternativskolorna ska behandlas likadant som de kommunala. Privata dagmammor är ett fint komplement till förskolan. Den tioåriga grundskolan bör genomföras. Karin Wanngård (s) Vi får inte acceptera mobbning, rasism och sexuella trakasserier i våra skolor. Mina yngre kompisar ska känna sig trygga och veta att de inte behöver tolerera sexuella anspelningar. Per Sundgren (v) Utmärkt att vi brett kan arbeta för tioårig skola. Men i den borgerliga budgeten får de små betala priset då parklekar drabbas. De som behöver hjälp för att de har det så illa, de får inte hjälp och stöd. Man måste klara alla områden om barnen ska få en bra uppväxt. Jan Björklund (fp) Skillnaden mellan vår budget och v:s är inte stor. Sundgrens tonläge är helt orimligt. Retoriken är uppblåst. Per Sundgren (v) Vi förbättrar stadsdelsnämndernas budgetar med 500 miljoner, det är den stora skillnaden. Jan Björklund (fp) Du jämför äpplen med päron. Vi lägger mer pengar på skola och äldreomsorg, inte på samlingslokaler. Vill du i din stadsdelsnämnd fortsätta prioritera barn med särskilda behov är det alldeles utmärkt. Anslaget till barn och ungdom visar den största enskilda ökningen i budgeten. Barbro Karlsson (s) Gymnasiereformen genomfördes i samförstånd med näringslivets representanter och får inte förflackas. Det är vår skyldighet att värna om den. Jan Björklund (fp) Det heter ett gymnasium för alla men det är en utslagningsmaskin. Av gymnasieeleverna är det 30 procent som hoppar av. Det är ett orimligt förhållande. Sabrina Bossi (mp) Vi vill se skolstyrelser med elevmajoritet. Lars Rådh (s) De pedagogiska och sociala konsekvenserna av friskolorna måste följas. Vi måste motverka att vi går mot a- och b-skolor. Den egna kommunala skolan måste med kraft utvecklas för att kunna konkurrera. Konkurrensutsättning säger vi nej till. Skolket kommer vi inte till rätta med genom ensidiga disciplinära åtgärder. Christopher Ödmann (mp) I samband med upplysningskampanjen om diktaturers brott borde vi också informera om de fredliga motståndsvägar som faktiskt funnits. Claes-Göran Jacobson (v) Överklassens barn skaffar sig högre utbildning som ger maktpositioner. I områden där många invandrare bor måste särskilda resurser satsas för att motverka detta. Maria Hassan (s) Pengarna till barn med särskilda behov ska nu fördelas centralt. Barn till arbetslösa och invandrare måste bli sedda. Genier föds i alla sociala miljöer. Här, klockan 13.00 inträffade ett strömavbrott i Rådssalen, varför debatten ajournerades tills vidare. Vi avbryter därmed analogt referatet, fortsättning på debatten om skolroteln kommer i faxutskick nr 2. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981208BIT00340/bit0001.doc

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar