Det handlar om skattepengarna på webben

Det handlar om skattepengarna på webben Hur används skattepengarna i Stockholms stad i år och hur kommer de att användas nästa år? Vad tycker de olika partierna? Svaren hittar du på www.stockholm.se/skattepengar - en ny sajt på Stockholms stads hemsida. Där hittar du idag framförallt information om budgeten. Kommunstyrelsens förslag finns i sökbar form, men också i sammanfattning. Oppositionspartiernas förslag är också publicerade i sin helhet. Under kommunfullmäktiges budgetdebatt den 25-26 november publiceras tre gånger per dag referat och sammanfattningar av debatten och besluten. Sajten kommer att byggas ut successivt och kompletteras med bl a aktuella uppgifter om kostnader och avgifter för olika verksamheter. Information om stadsdelsnämndernas verksamhetsplaner publiceras vid årsskiftet när respektive nämnd fattat beslut. Stadens ekonomiska läge kommer att redovisas löpande. Ambitionen är att stockholmarna på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska få grepp om hur deras skattepengar används och vad kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär för den egna vardagen. För ytterligare upplysningar kontakta: Helena Reinhagen, projektledare 08-508 292 74 helena.reinhagen@stadshuset.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar