Förhandlingar om försäljning av Stockholm Entreprenad

Stockholms stad och PEAB AB inleder förhandlingar om försäljningen av Stockholm Entreprenad Efter anbudsförfarande har Stockholms stad valt att arbeta vidare med PEAB AB:s bud på Stockholm Entreprenad. Försäljningsprocessen går nu in i ett förhandlingsskede där målsättningen är att ett avtal ska vara undertecknat så snart som möjligt. Ambitionen är sedan att styrelsen för Stockholm Entreprenad fattar sitt beslut före sommaren samt att de slutgiltiga politiska besluten fattas under hösten. Överlåtelsen planeras formellt ske vid årsskiftet. Under de senaste åren har verksamheten inom Stockholm Entreprenad strukturerats om med målsättningen att bli mer konkurrenskraftig så att en annan ägare ska kunna ta över verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade därför den 7-8 december 1998 att ge kommunstyrelsen uppdraget att försöka sälja hela verksamheten under 1999. Stockholm Entreprenad är för närvarande en förvaltning inom Stockholms stad. Stockholm Entreprenad utför i huvudsak anläggnings-, drift- och underhållsarbeten på gator och andra allmänna platser samt på stadens byggnader och anläggningar. Det totala antalet medarbetare är ca 440 personer och omsättningen beräknas för 1999 till ca 380 mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar