Fyra vinnare av god kvalitet i Stockholms stad

Fyra vinnare av god kvalitet i Stockholms stad Mottagare av Stockholms stads utmärkelse för god kvalitet 1999 är inom klassen Förskola: Förskolan Svea, Norrmalm stadsdelsförvaltning Enhetschef: Catrin Hylander, tfn 45 89 50. Förskolorna Triangeln, Vantör stadsdelsförvaltning Enhetschef Agneta Adolfsson tfn 86 79 62. Inom klassen Äldreomsorg: Rehabiliteringsenheten, Norrmalms stadsdelsförvaltning Enhetschef: Camilla Hermann, tfn 690 68 12. Inom Öppen klass: Farsta Hallen, Idrottsförvaltningen Enhetschef: Johannes Muellner tfn 605 43 11. I klasserna Skola och Övrig vård och omsorg delas inget pris ut i år. Totalt 17 enheter var nominerade av sina respektive nämnder och styrelser. Att vinna utmärkelsen för god kvalitet fungerar som en sporre för de som är fram- gångsrika och de blir samtidigt goda förebilder för staden. Examinatorer, som är specialutbildade tjänstemän från stadens förvaltningar, har analyserat materialet och bedömt utifrån sju huvudkriterier: Ledarskap för ständiga förbättringar Information och analys Strategisk planering Medarbetarnas utveckling Verksamhetens processer Verksamhetens resultat Att tillfredsställa kundernas behov, krav och önskemål och förväntningar De vinnande enheterna belönas med diplom och 10 000 kronor per medarbetare, max 300 000 kr. Prispengarna skall användas till fortsatt kvalitetsutveckling. Läs domarkommitténs motiveringar på www.stockholm.se/infoom/kvalitet ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar