Koalition klar i Stadshuset

KOALITION KLAR I STADSHUSET Det är nu klart att det blir borgerlig koalition med Carl Cederschiöld (m) som finansborgarråd. Stockholmspartiet beslutade, vid ett medlemsmöte på söndagen, att ingå i en koalition med m, fp och kd. Under de kommande två veckorna förhandlar de fyra partierna om hur samarbetet skall se ut samt om budget för 1999. Den 19 oktober hålls det första kommunfullmäktigesammanträdet för den nya mandatperioden och då utses den nya kommunstyrelsen och övriga borgarråd. Information Stadshuset kommer kontinuerligt att hålla er informerade om utvecklingen i Stadshuset. Läs mer på www.stockholm.se och på intranätet info.stockholm.se Moderaterna har 35 mandat Folkpartiet har 9 mandat Kristdemokraterna har 6 mandat Stockholmspartiet har 3 mandat Liselotte Herlitz, informationsdirektör Tfn: 508 29 493 Mobil: 070-47 29 493

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar