Rådssalseko 991126 kl 10-14

ROTEL VII INTEGRATIONS-, MILJÖ OCH IDROTTSROTELN Integration Hardy Hedman (kd) En av de viktigaste frågorna är att revidera integrationsprogrammet. En annan att motverka alla former av diskriminering. Inte minst gymnasiereformen som låter elever komma in även där de inte bor gynnar integrationen. Rolf Könberg (m) På minst 15 ställen nämner vi integrationsfrågorna. Ändå är det säkert att vi får kritik i dag för att vi gör för lite. Erik Nilsson (s) Jag är bekymrad, om vi inte gör något åt den sociala och ekonomiska segregationen kommer Stockholm om några år att vara en stad när människor lever helt skilda, parallella, liv. Vi står på en avgrund, rejäla insatser behövs för att bryta trenden. Ann-Margarethe Livh (v) Det finns enorma inneboende resurser hos barnen i Rinkeby. Satsa ordentligt på förvaltningen så de kan utreda vad nuvarande politik betyder för integration. Fredrik Malmberg (fp) Vi som sparkar boll på lugna gatan har en skyldighet att försöka förstå hur det känns att växa upp i utanförskap. Det finns etniska grupper där fler än nio av tio saknar jobb. Integration är att släppa människors inneboende skaparkraft loss. Paul Lappalainen (mp) Våra många förslag för integrering verkar vara ett stort problem för majoriteten. I 20 år har jag hört vackra ord men konkret händer inte mycket. Helve Tsai (sp) Vi måste lära oss att en människa med brytning likafullt har något väsentligt att säga. Ytterstadssatsningen fortsätter, det är viktigt. Genom att den förs till stadsdelsnämnderna stärker den också demokratin. Likaså är de blandade upplåtelseformerna som börjar komma i Rinkeby viktiga för integrationen. Vi måste motverka boendesegregeringen. Eva Oivio (s) Gymnasiereformen har genomförts utan minsta samråd med eleverna, de närmast berörda. Den som inte anser att staden i alla våra nämnder bedriver ett tillfredsställande demokratiarbete bör stödja våra förslag. Alf T Samuelsson (kd) Resultatet blir inte nödvändigtvis bättre ju mer pengaresurser som satsas. Vi tror det är viktigt med kvalitet. Upprustning och stadsplanering ska skapa bra boendemiljö, upplåtelseformer varieras. Det är medborgarna som ska ordet. Säg inte att fler invandrade familjer flyttade till innerstaden under förra perioden, eller att fler långtidsarbetslösa fick jobb. Anita Habel (v) Med sin bostadspolitik har de borgerliga motverkat integrationen. Sammanlagt 324 barn under fyra år bor trångt på hotell i väntan på bostad. Hardy Hedman (kd) Alldeles för få bostäder byggdes under förra mandatperioden. Ett av problemen på bostadsområdet är instängningen i en kommun. Vi vill att flyktingar på samma sätt som svenskar fritt ska kunna flytta. Rolf Könberg (m) Ryktet om ytterstadssatsningens död är betydligt överdrivet. I två steg ger vi stadsdelsnämnderna en tydligare roll. All diskriminering ska motverkas, exempelvis via indragna utskänkningstillstånd. Men det får inte ske på bekostnad av rättssäkerheten. Erik Nilsson (s) På två punkter ligger det något i den borgerliga kritiken mot de 30 senaste årens invandrarpolitik. Dels har vi haft en tendens att se människor som svaga. Dels har vi haft tendensen att gruppera ihop alla invandrare fast de är lika olika som vi svenskar är olika varandra. Vi bör vrida politiken från omhändertagandeperspektiv till investeringsperspektiv. Men nu, då vi kunde investera, drar majoriteten ner på arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder. Det går att kombinera offentliga insatser med en tro på människors styrka. Hardy Hedman (kd) I ytterstadssatsningen ska jag och borgarrådet Nordin träffa ledningen för alla bostadsbolagen. Vi siktar på en mycket långsiktig satsning. Paul Lappalainen (mp) Antidiskrimineringsklausuler är en effektiv åtgärd som använts i flera länder. Det kan gälla vid till exempel upphandlingar, det är inget som kränker rättssäkerheten. Hardy Hedman (kd) Låt oss diskutera i integrationsnämnden så kan vi nog komma överens. Barbro Noreson (m) S och v har inte mycket att yvas över gällande ytterstadssatsningen. Ni kollade folks frukostvanor i Råcksta och dylikt. Vi har en helt annan inriktning. Varför, till exempel, ska inte invandrarbarn få välja en skola där de kommer in i svenska grupper? Ann-Marie Strömberg (v) Vi la ut 500 miljoner på ytterstadssatsningen. Den är något av det roligaste jag varit med om som politiker. Vi rättade oss efter medborgarnas prioriteringar. Ni kör över medborgarna med ångvält, till exempel var ni beredda att sälja ut badhuset i Husby. Hardy Hedman (kd) Och hur var det med innebandysatsningen i Rågsved? Många har tappat sugen. Carl Cederschiöld (m) Om badhuset i Husby skulle säljas så skulle det väl likväl ligga där det ligger, för badande. V har en syn på människor att de måste hjälpas att träffas, att ledas av andra eftersom de inte vet sitt bästa. Vänstern har ett ovanifrån perspektiv. Glöm inte att människor inte är problem, däremot kan de, vi, ha problem. Ann-Margarethe Livh (v) Det är ett problem om dessa människor inte får möjlighet att utnyttja sina resurser. Människor är förvisso inga problem. Carl Cederschiöld (m) Genom att låsa in människor, som i skolpolitiken, tar ni ifrån dem deras chans att utnyttja sina resurser. Rolf Könberg (m) Det långsiktiga målet är att vi varken ska behöva mångfaldsprogram eller integrationsplaner. Dit är det långt och det är ett uppdrag att ta på stort allvar. Paul Lappalainen (mp) Människorna är inte problemet utan politiker som inte förverkligar det de har ansvar för. Erik Nilsson (s) Vi har skilda världar i Stockholm. Det är en ödesfråga. I grunden är det en social och ekonomisk segregation. Begreppet klassamhälle äger ännu sin riktighet. Frågan är om det blir bättre eller sämre om marknaden får råda. Olika forskningsrapporter visar att laissez-faire-politiken sannerligen inte är mer framgångsrik än socialdemokratisk välfärdspolitik. Voteringar. Res:78.2. S-, v- och mp-yrkande: "Integrationsnämnden, gatu- och fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden och näringslivsnämnden ges i uppdrag att verka för fler arbetsplatser, högstatusutbildningar samt kulturinstitutioner till ytterstaden." Avslogs med siffrorna 50 mot 44. Res:79.12. S-, v- och mp-yrkande: "Restaurangernas utskänkningstillstånd skall innehålla ett antidiskrimineringsvillkor som innebär att restaurangen åtar sig att inte diskriminera." Avslogs med siffrorna 50 mot 43. Res: 79.17 (tilläggsyrkande från s, v och mp som ersatte res:78.4 samt res:79.9 och res:79.16): "Ytterstadssatsningen skall även i fortsättningen vara ett demokrati- och integrationsprojekt.". Avslogs med siffrorna 50 mot 44. Miljö- och idrottsfrågorna ajournerades till natten. ROTEL III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN Trafik Sten Nordin (m) Vi har lagt 100 friska miljoner på gatuupprustning. Inte glamoröst, men stockholmarna märker av satsningen. Vi fortsätter med lika mycket pengar Europas bredaste tillgänglighetsprojekt. Vi har gått ifrån parkeringspolitiken där medborgarna indelades i bötfällda och ännu inte bötfällda. Ett vardagligt, ihärdigt arbete. Annika Billström (s) Nordin undviker att diskutera de långsiktiga lösningarna. När köerna ökar försämras miljön. Vi tänker anstränga oss till att medverka i samtal om hur vi ska lösa problemen. Men moderaterna har inga konkreta förslag trots att bollen ligger hos er. Tar ni emot den utsträckta handen? Ann-Marie Strömberg (v) Friska vuxna bilister kan betala för att köra bil. Då tänker de sig för innan de tar bilen. Låt oss gräva ner Centralbron och däcka över Nynäsvägen. Bilarna ska ner under jorden. Hans-Göran Olsson (fp) Vi har en trafikinfarkt i stan. Vi måste få en långsiktig politik som håller över flera mandatperioder. Anders Broberg (kd) Väl utbyggda kommunikationer behövs. Olika intressen måste vägas mot varandra och ett brett samförstånd behövs i huvuddragen. För framgångsrika samtal måste vi alla veta vad vi vill men också ha ödmjukhet och respekt inför varandra. Viviann Gunnarsson (mp) Miljöstyrande bilavgifter bör införas snarast möjligt. De skulle ge staden 300 miljoner i intäkt. Inte ens handelskammaren är motståndare till bilavgifter om framkomligheten blir bättre. Fungerande kollektivtrafik är ett måste. Svante Linusson (sp) Förra året dödades eller skadades svårt 228 i stockholmstrafiken. Den stora majoriteten är oskyddade trafikanter, som gående och cyklister. Vi storsatsar nu på cyklisterna. Kerstin Rossipal (kd) En av de värsta propparna är trafikljuset på Klarastrandsleden som vi nu får bort. Barry Andersson (s) Vi måste samarbeta över blockgränserna, det kräver väljarna av oss. Låt oss sikta in oss på det som förenar oss. Men jag tror inte att vi kan ha cykelbanor mitt i huvudgatan. Låt oss titta på om vi kan lägga dem på parallellgator. Bussar och distributionsbilar måste kunna ta sig fram. Tord Bergstedt (m) Det är märkligt hur cyklistfientliga ni socialdemokrater blivit. Börje Vestlund (s) Majoritetens beslutskraft gäller inte trafikfrågorna. Bara en block- och kommunöverskridande överenskommelse kan komma till rätta med problemen. Karin Wanngård (s) Det måste bli mer praktiskt att ställa bilen än att åka med den. Parkeringsavgifterna måste hållas nere. Vi kommer aldrig att gå med på försäljning av Stockholm Parkering. Jag vill tacka parkeringsvakterna som gör ett otroligt arbete. Sten Nordin (m) Visst kan jag beställa ett bord där regionen kan diskutera trafikfrågorna. Vi vill ha Österleden, förbifart Stockholm och en breddning av E18. Det finns en absolut öppenhet att diskutera. Men det är lite svårt att glömma bort hur leden glesnade i försvaret av Dennispaketet. Vi vill veta vad ni är beredda att ställa upp på även när det börjar blåsa motvind. Annika Billström (s) Nu krävs handling. Är Nordin beredd till samtal snart på nyåret finns en öppning. Bara det inte innebär att moderaterna vill avleda uppmärksamheten från den för dem känsligaste frågan, trafikinfarkten. Sten Nordin (m) Handling, ja. Men vem ställer upp på att bygga Österleden eller förbifart Stockholm? Det krävs två för att dansa tango. Annika Billström (s) Jag dansar gärna tango. Hans-Göran Olsson (fp) Varför ska vi lita på s nu mer än tidigare? Annika Billström (s) Vi måste ta ansvaret på kort sikt och på lång sikt. Så enkelt är det. Rolf Lindell (s) Det behövs ett helt batteri åtgärder för att lösa Stockholms trafikproblem. Har vi kommit närmare ett runda bords-samtal har debatten varit givande. Ann-Marie Strömberg (v) Problemen på Klarastrandsleden löses inte med att trafikljuset tas bort. Att bygga ut motorleder som Österleden med flera kommer inte att minska biltrafiken. Sten Nordin (m) Att ta bort det sista trafikljuset förbättrar i alla fall lite. Och barnfamiljerna tänker nog redan efter innan de tar bilen, när bensinen kostar nio kronor litern. Fortsättning följer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar