Stockholmarna ska få fler elektroniska tjänster och ökat medborgarinflytande

Stockholmarna ska få fler elektroniska tjänster och ökat medborgarinfly tande Snart ska stockholmarna kunna söka barnomsorgsplats och bygglov via webben. Dessutom ska de kunna se förslag på hur nya bostadsområden eller ombyggnader ser ut via Virtual Reality-teknik samt få kontakt med politiker och tjänstemän 24 timmar om dygnet. Detta är något av det som stadens nya e-strategi ska leda till. Redan idag kan ungdomar söka gymnasieplats via webben och flera stadsdelar kommunicerar via nätet med invånarna kring vissa frågor. - Med teknikens hjälp kan vi effektivisera den kommunala servicen och öka möjligheterna till en öppen dialog mellan stockholmarna och stadens politiker, säger Anette Holm, biträdande stadsdirektör. Stadens skolor har redan idag tillgång till ett skoldatanätverk på 1 gigabit (med 500 gånger mer kraft än i bredbandsteknik). Med Mediecenter som nav har skolorna tillgång till ett enormt utbud av läromedel via nätet. Mediecenter innehar inte mindre än 7000 utbildningsprogram, 1400 radioprogram och senaste teknik för utbildning av både rektorer, lärare och elever - allt via nätet. En kommunal portal på webben är under uppbyggnad där all information ska vara tillgänglig när den efterfrågas, man ska inte behöva känna till hur staden är organiserad för att få svar på sin fråga. För att förstärka demokratin kommer stockholmarna lättare kunna komma i kontakt med politi kerna och kunna vara med i debatter innan beslut. - Genom att vi utnyttjar IT på ett effektivt sätt kan vi ge bättre service till stockholmarna. Det ger oss nöjdare kunder och därmed blir det roligare att jobba, säger Kjell Bergefall, IT-chef vid Stadslednings kontoret. Den nya "e-strategin" som flyttar fokus från tekniken till medborgaren beslutades i kommunfullmäktige den 19 februari. Läs mer på www.stockholm.se Stadsledningskontoret Telefon: 08-508 29 375, IT-chef Kontaktperson: Kjell Bergefall ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00790/bit0001.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar