Stockholms stad inför kvalitetsgarantier

Stockholms stad inför kvalitetsgarantier Inbjudan till Studiebesök Stockholms stad inför nu kvalitetsgarantier inom de kommunala verksamheterna. Under vintern har formerna för kvalitetsgarantier prövats i ett pilotprojekt. Totalt har 15 enheter inom vitt skilda verksamheter, såväl stadsplanering som äldreomsorg, deltagit. På fredag presenterar vi resultatet av projektet och hur kvalitetsgarantier ska införas i hela Stockholms stad. Vi belyser arbetet med ett studiebesök på Rosenlunds sjukhem på Södermalm som deltagit i pilotprojektet. Tid: Fredagen den 24 mars, klockan 11.30-13.00 Plats: Rosenlunds sjukhem, Tideliusgatan 12 Medverkande: Birgitta Rydell (fp), äldreomsorgsborgarråd Kristina Axén Olin (m), socialborgarråd Gunilla Tannerskog, chef och medarbetare, Rosenlunds sjukhem Inga-Lill Elwin, projektledare, avdelningen för kvalitetsutveckling, Stadsledningskontoret Vi bjuder på kaffe och lunchsmörgås. Välkommen! Vi ber er att i förväg anmäla ert deltagande. Anmälan görs på tel 08-508 29 326 eller via mail till helena.reinhagen@stadshuset.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar