Stockholms stads budget för 1999 i sökbar form på Internet

1999 års budget för Stockholms stad på Internet Den 7-8 december beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige om 1999 års budget. Nu läggs budgetdokumentet för första gången ut i sökbar och ämnesindelad form på Stockholms stads webbplats. Ambitionen är att på ett enkelt och användarvänligt sätt göra stadens viktigaste arbetsredskap och styrdokument tillgängligt. Det går att göra fritextsökningar och sökningar på ämnesord med synonymer. Till varje ämne, eller träff, presenteras dessutom närliggande avsnitt. Det går till och med att ställa en fråga i naturligt språk. - Vi ser det här som en informationsbank som ska växa under hela året och vara till nytta både för medarbetare, media och medborgare, säger Liselotte Herlitz, informationsdirektör i Stockholms stad. Beslutsprocessen för budgeten pågår under en lång tid. Det är därför egentligen inte i december, när budgeten beslutas, som invånarna i staden kan påverka innehållet i den. Därför är ett av syftena med Stockholms stads information om budgeten att tydliggöra processen och visa när det är möjligt att påverka. En annan viktig ambition är att förklara hur fördelningen av pengarna går till för olika typer av verksamheter. Den 7-8 december beslutade kommunfullmäktige om den övergripande budgeten för stadens verksamheter, dvs de "pengapåsar" som stadsdelsnämnderna och de andra nämnderna får. I januari beslutar respektive nämnd om hur pengapåsen ska användas. Då kompletteras även budgetinformationen på Internet med nämndernas budgetar, vilket ytterligare förbättarar sökmöjligheten. Budget 1999 för Stockholms stad på Internet har tagits fram i samarbete med Adera. Stockholms stads webbplats: www.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar