Stockholms stads utmärkelse för god kvalitet fyller 5 år

Stockholms stads utmärkelse för god kvalitet fyller 5 år: 17 verksamheter nominerade i stadens viktigaste utmärkelse Den 6 maj är det dags igen för Stockholms stad att dela ut utmärkelsen för god kvalitet i de kommunala verksamheterna. Totalt är 17 enheter nominerade av sina respektive nämnder och styrelser att kandidera till utmärkelsen som omfattar fyra klasser; äldreomsorg, förskola, övrig vård och omsorg samt en öppen klass. Satsningen på kvalitetsarbetet syftar till att Stockholms stad ska kunna garantera sina invånare god kvalitet i den service som utlovas. Arbetet innebär att man måste kunna precisera kvalitetskrav, vara lyhörd för invånarnas behov och förväntningar och att ständigt vilja förbättra verksamheten. Det är ett gediget arbete som de nominerade lagt ned. De 152 enheter som deltagit i stadens kvalitetsarbete sedan 1994 vittnar alla om hur viktigt det är att vara målmedveten i sitt arbete och vilka möjligheter det innebär. Att vinna utmärkelsen för god kvalitet fungerar som en sporre för de som är framgångsrika och de blir samtidigt goda förebilder för staden. Inbjudan Press välkomnas till Blå Hallen, Stadshuset kl. 17.00 till samling, 18.00 till utdelningsceremonin. Fri fotografering och tillfälle för intervjuer med vinnande enhetschefer m.fl. kommer att finnas. Kontakta gärna Anna Klynning, Information Stadshuset tfn 508 29 282 eller 070-472 92 82 för anmälan. De nominerade kandidaterna har under året arbetat med att gå igenom sina verk- samheter utifrån stadens kvalitetskriterier. Examinatorer, som är special- utbildade tjänstemän från stadens förvaltningar, har analyserat materialet och bedömer utifrån de sju huvudkriterierna: 1.L edarskap för ständiga förbättringar 2.I nformation och analys 3.S trategisk planering 4.M edarbetarnas utveckling 5.V erksamhetens processer 6.V erksamhetens resultat 7.A tt tillfredsställa kundernas behov, krav och önskemål och förväntningar De vinnande enheterna belönas med diplom och 10 000 kronor per medarbetare, max 300 000 kr. Prispengarna skall användas till fortsatta kvalitetsutveck- ling. Nominerade kandidater till kvalitetsutmärkelsen Förskola * Personalkooperativet, Tussmötevägen, Enskede stadsdelsförvaltning * Förskolan Svea, Norrmalms stadsdelsförvaltning * Förskolorna Triangeln, Vantörs stadsdelsförvaltning * Daghemmet Rinkebysvängen, Rinkeby stadsdelsförvaltning Äldreomsorg * Tillberg Care AB, Kista stadsdelsförvaltning * Kastanjens sjukhem, Liljeholmens stadsdelsförvaltning * Rehabiliteringenheten, Norrmalms stadsdelsförvaltning * Hemstödsdistrikt 155, Årsta stadsdelsförvaltning * Öppen hemtjänst/Hjulsta, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning * Klövergården, Rinkeby stadsdelsförvaltning * Stortorps sjukhem, Katarina-Sofia , stadsdelsförvaltning Övrig vård och omsorg * Dagverksamheten Fönstret, Skärholmens stadsdelsförvaltning * Söders korttidshem. Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning Öppen klass * Farstahallen, Idrottsförvaltningen * Stadsmätningsverksamheten i Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret * Kvartersgården Spånga By, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning * Personalavdelningen, Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning För ytterligare information: Kerstin Hedman, avdelningen för kvalitet och upphandling, tfn 508 29 516. Se även www.stockholm.se/infoom/kvaliet där pristagarna presenteras direkt efter prisutdelningen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar