Tre leverantörer fick avtal på 85 000 datorer

Tre leverantörer fick avtal på 85 000 datorer Styrelsen för MFO Stockholms stad fattade den 16 december beslut om att teckna ramavtal för hemdatorpaket till anställda inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting, cirka 85.000 personer. Beslutet innebär att ramavtal tecknas med tre datorleverantörer, ett finansbolag och ett försäkringsbolag: Core Computer AB Dell Computer AB Nicator Data AB Telia Finans AB Folksam AB Erbjudandet om hemdatorpaket riktar sig till alla tillsvidareanställda i staden och landstinget. Det innebär att man som anställd lånar utrustningen under 36 månader med start i februari 1999 mot bruttolöneavdrag. Förhoppningen är att alla anställda ska ställa sig positiva till erbjudandet och därigenom bidra till ökad datormognad i de båda organisationerna. Personalen kan välja på fem olika datorpaket som omfattar en hemdator med skärm, tangentbord, modem, skrivare och viss programvara. Bruttolöneavdraget blir 327-489 kr/mån. Drygt 50 anbudsgivare har deltagit i upphandlingen. Valet av datorleverantörerna baseras på en sammanvägd bedömning av anbudens konkurrenskraft vad gäller: kvalitet, leveranssäkerhet, garantier, support/helpdesk, miljöaspekter, pris (totalpris exklusive internetabonnemang), pris internetabonnemang (option) och administrativa rutiner. För valet av finansieringstjänst och försäkringstjänst har lägsta pris på anbud som uppfyller uppställda krav varit utslagsgivande. Kontaktpersoner: Cecilia Öhman, Stockholms stad, MFO E-post: cecilia.ohman@mfo.stockholm.se Håkan Swedberg, Stockholms stad, IT-avdelningen E-post: hakan.swedberg@stadshuset.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Stockholm är landets största kommun med ca 750 000 invånare. Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern arbetsgivare med flexibla lösningar när det gäller bl a arbetstider och kompetensutveckling.

Dokument & länkar