Dela

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Kontakt

 • Presstjänst

  Presstelefonen är bemannad vardagar kl 7-21 samt helger kl 8-21


  08-16 40 90
 • Elsa Adrielsson Helin

  Pressekreterare


  08-16 34 21
  073-707 88 90
 • Fia Rolfsdotter

  Pressekreterare


  08-16 13 77
  0722-33 33 85
 • Gunilla Nordin

  Pressekreterare för lärarutbildningarna


  08-16 18 70
  0732-70 43 19
 • Citat

  Barnen förväntas lära sig att styra sig själva enligt personalens rekommendationer. Fritidshemspersonalen, å sin sida, förväntas kunna avgöra hur ett barn behöver förändras för att passa in i, och axla, den önskvärda medborgarrollen.
  Linnéa Holmberg, Barn- och ungdomsvetenskaplia institutionen, Stockholms universitet
  Arbetsgivare föredrar män som bor långt bort geografiskt framför kvinnor som bor lika långt bort. Det gäller både om kvinnan har barn eller inte.
  Maria Brandén, forskare i sociologi och demografi vid Stockholms universitet
  Fynden ger en mer nyanserad bild av stenåldern – det var ett komplext samhälle som visar tydliga tecken på planering och organisering.
  Anna Kjellström, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
  – Jag överraskades av det enorma ansvar pedagogerna gör anspråk på att ta, utöver det ansvar som de ska ha i sin profession. Det är ett arbete som görs, men som det inte talas om. Omsorgen är en viktig aspekt av yrket att skriva fram, vilket också betonas i förarbetet till den nya läroplanen för förskolan.
  Mie Josefson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
  Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga ”zombier” som sprider parasiten i kroppen
  Antonio Barragan
  – Detta ideal påverkar även företagskulturen. De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra.
  Janet Johansson, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
  Gredelin är ett zombieord. Det är utbytt för mer än en generation sen och borde vara dött, men ordet lever kvar i alla fall, skyddat från att försvinna av en enda kulturell företeelse – Elsa Beskows böcker om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin
  Susanne Vejdemo, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
  Malariaparasiten utsöndrar en molekyl, HMBPP, som gör att människans röda blodkroppar avger mer koldioxid och andra flyktiga ämnen som är oemotståndliga för malariamyggor. HMBPP gör också att myggan äter mer.
  Ingrid Faye, Stockholms universitet
  För parasiten är HMBPP ett sätt att vinka till sig en taxi, en malariamygga, och ta sig till nästa värd på bästa sätt.
  Noushin Emami, Stockholms universitet
  Det borde finnas lika mycket materia som antimateria i universum, men så är det uppenbarligen inte i den del av universum som vi kan se. Det finns alltså något som vi inte förstår när det gäller antimateria och om vi hittar olikheter i hur väte och antiväte beter sig kan det ge ledtrådar till vad som är fel i teorierna.
  Svante Jonsell, Fysikum, Stockholms universitet
  Vår inlärningsmodell visar hur genetisk reglering av inlärning kan påverka utvecklingen av artspecifika beteenden och intelligens genom att evolutionen bland annat kan påverka nyfikenhet och inlärningshastighet.
  Johan Lind, docent i etologi vid Stockholms universitet
  Vår inlärningsmodell kan dessutom förklara hur avancerade beteenden uppstår hos individen. Beteenden som självkontroll, verktygsanvändning hos schimpanser liksom andra fenomen, som att djur har förväntningar på sin tillvaro,
  Magnus Enquist, professor i etologi vid Stockholms universitet
  S:t Barthélemy är en av de platser där man tidigast kan se diskussioner om man måste vara född i Sverige för att vara svensk. Vi kan också se hur svarta personer krävde politiska och sociala rättigheter, samt frågor om hur samhällen med människor från flera platser i världen kan passa in i Sverige. Var det språk och kultur, lojalitet eller endast juridiska dokument som gjorde någon till
  Ale Pålsson, historiker vid Stockholms universitet
  Även om handelsmännen var lojala till den svenska kronan var de inte alltid passiva och lydiga.
  Ale Pålsson, historiker vid Stockholms universitet
  – I ett traditionellt jordbrukslandskap i Etiopien hittade vi, tvärtemot våra förväntningar, väldigt få bin och en stark pollinationsbegränsning vilket ledde till låga skördar av en oljegröda.
  Ulrika Samnegård, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet
  – Under ett halvt decennium har vi arbetat med att spåra genetiken hos de första europeiska bönderna tillbaka till deras ursprung i Den bördiga halvmånen. Nu när vi har nått hela vägen är det fantastiskt spännande att se hur dynamiskt och innovativt jordbrukets tidigaste skede i Anatolien var.
  Anders Götherström vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
  – Det stora problemet är att organiserad brottslighet har blivit ett slags verktyg som väldigt enkelt kan användas för att inge fruktan, måla upp hotbilder och vid introduktion av olika lagar.
  Amir Rostami, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet
  – Vi behöver mer forskning när det gäller kriminell organisering, det vill säga om kriminella samarbeten, men inte primärt om dess omfattning, utan för att undersöka grundläggande organiseringsprinciper.
  Amir Rostami, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet
  – Det finns extremt mycket litteratur om hur man får företag att fungera bättre. Den lärdomen skulle man kunna använda för att se till att det kriminella företagandet inte ska fungera väl.
  Amir Rostami, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet
  – Européer har all anledning att vara upprörda över hur amerikanska myndigheter övervakar dem.
  Liane Colonna, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
  – Frågan om hur våra nyanlända, och inte minst barnen, bäst ska kunna integreras i vårt samhälle är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Med den här satsningen vill Stockholms universitet ta sitt ansvar och bidra där vi kan: inom forskning, utbildning och samverkan.
  Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet
  – De nationella ambitionerna är bra, men på den förvaltande nivån faller överenskommelserna och intentionerna platt.
  Linda Laikre, professor i populationsgenetik på Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet
  – Ackumuleringen av atmosfärisk koldioxid i ytvattnet beräknas göra havet dubbelt så surt i slutet av detta århundrade. Norra ishavet är mer känsligt för havsförsurning eftersom mer koldioxid kan lösas i kallt vatten. Våra mätningar påvisar mycket högre försurningsnivåer än vad tidigare förutspåtts av bland annat FN:s klimatpanel.
  Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet
  – Bristen på tydlig reglering ökar risken för att bolagen drabbas av skada.
  Jessica Östberg
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp