Almedalen: Forskning för en bättre skola – hur ser den ut?

Hur kan forskning bidra till en bättre skola? Ska framtidens lärare forska på arbetstid? Välkommen att följa Stockholms universitets seminarium i Almedalen måndagen den 5 juli – på plats eller via webbsändningen.Lärarna, framtiden och forskningen – om vilka krav som ska ställas på framtidens lärare Datum: Måndagen den 5 juli Tid: Kl 15.15 - 16.45 Plats: Strand Hotel, frukostmatsalen

Seminariet webbsänds på www.su.se och finns därefter på www.su.se/almedalsveckan

Medverkande Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande i Lärarförbundet Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen, Sveriges kommuner och landsting Yvonne Lindholm, fil. dr i pedagogik vid Stockholms universitet: ”Hur kan samverkan mellan forskare och pedagoger bidra till skolutveckling?” Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet: ”Den ämnesdidaktiska forskarskolan” Jonathan Lannemar, lärare i svenska och SO, magisterstudent

Samtalsledare: Natanael Derwinger, programledare för SVT-programmet Skolfront

De medverkande finns tillgängliga för intervjuer efter seminariet.

Vidare information Maria Hult, informatör, lärarutbildningen Tel: 08-16 10 84 Mobil: 073-707 88 89 E-post: maria.hult@luk.su.se

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera