Ändrat klimat får fjäril att flyga tidigare på våren

Klimatförändringar de senaste 50 åren får Aurorafjärilen att börja flyga upp till åtta dagar tidigare på våren. Det har forskare vid Stockholms universitet kunnat se genom att använda medborgarvetenskaplig data.

Carmen Prieto och Georgia Destouni vid Stockholms universitet har använt data i den svenska databasen Artportalen för att undersöka vad som påverkar tiden för fjärilars första flygning på våren. Resultaten visar att klimatförändringar från perioden 1951–1980 till perioden 1981–2010 har orsakat tidigare första flygning, med runt åtta dagar i Skåne, sex dagar i Stockholm-Sörmland och en till två dagar i Medelpad-Ångermanland.

Medborgarvetenskap är ett begrepp för stora mängder systematiskt rapporterade och registrerade data från amatörobservationer som kan hjälpa forskningen framåt. I den svenska databasen Artportalen (artportalen.se) finns till exempel en mängd medborgarvetenskapliga data samlade för Aurorafjärilens (Anthocharis cardamines) första observerade flygning på våren.

Carmen Prieto och Georgia Destouni vid Stockholms universitet har använt dessa data tillsammans med historiskt observerade temperaturdata för att bygga upp en matematisk modell och med hjälp av den undersöka och förstå vad som påverkar tiden för fjärilarnas första flygning varje vår.

Den utvecklade modellen, som kopplar flygtids- och temperaturförändringar, förklarar varför tidsförskjutningen varit störst i Skåne och minst i Medelpad-Ångermanland, trots att medeltemperaturen har ökat minst respektive mest i dessa områden. Artikeln publiceras nu i tidskriften PLOS ONE.

Ytterligare information

Georgia (Gia) Destouni, professor, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, tfn 070-453 23 66, e-post georgia.destouni@natgeo.su.se

Carmen Prieto, forskare, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, tfn 070-177 67 33, e-post carmen.prieto@natgeo.su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media