Åsa Romson disputerar i miljörätt

För att kunna skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturtillgångar behövs mer hänsyn till nationell miljölagstiftning när Sverige eller EU sluter investeringsavtal med andra länder. Det hävdar Åsa Romson, doktorand i miljörätt och språkrör för Miljöpartiet, i en ny avhandling vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Disputationen äger rum fredag 20 april 2012, kl. 10:00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Stockholms universitet, Frescati.

Avhandlingens titel är Environmental Policy Space and International Investment Law och finns i fulltext i databasen Diva: http://www.diva-portal.org

Ytterligare information
Sven Elander, pressekreterare för Åsa Romson, 072-202 45 88, sven.elander@riksdagen.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se
Pressekreterare Linnea Bergnehr, 0722-33 33 85, linnea.bergnehr@su.se
Presskontakt Viktor Sandqvist, 0767-85 21 72, viktor.sandqvist@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera