Astrid Söderbergh Widding tillträder som rektor

Astrid Söderbergh Widding tillträder idag som rektor för Stockholms universitet – Sveriges största lärosäte. Universitetsvärlden går som en röd tråd genom filmvetaren Astrid Söderbergh Widdings yrkesliv, efter forskarstudier blev hon år 2000 professor i filmvetenskap i Stockholm. Hon har därefter haft uppdrag som prefekt, prodekan och nu senast vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. Hon har dessutom varit verksam i Åbo och Paris.

– Jag ser fram emot det spännande uppdraget att leda Stockholms universitet in i framtiden. Här bedrivs utbildning och nyfikenhetsdriven grundforskning i den internationella frontlinjen inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap liksom inom gränsöverskridande tvärvetenskap. Det är ett lärosäte att vara stolt över, präglade som vi är av öppenhet, nyskapande och resultatinriktning och av att aktivt delta i samhällsdebatten, säger Astrid Söderbergh Widding.

Bland Astrid Söderbergh Widdings tidigare externa uppdrag märks Fulbrightkommissionen och Filminstitutets styrelse. Som rektor sitter hon i Kungl Bibliotekets insynsråd och är Stockholms universitets representant i Stiftelsen Ingmar Bergman (där hon tidigare varit ordförande i fem år). Mest känd för allmänheten är Astrid Söderbergh Widding sannolikt som tidigare filmskribent och mediekrönikör i Svenska Dagbladet. Inom Stockholms universitet har Astrid Söderbergh Widding bland annat varit ansvarig för etableringen av Centrum för modevetenskap.

De uppdrag Astrid Söderbergh Widdings haft inom universitetet som prefekt, prodekan och vicerektor har enligt Sten Heckscher, styrelseordförande vid Stockholms universitet, lagt grund för ett stort förtroende och stöd inom universitet:

– Astrid Söderbergh Widding har en stark och internationell akademisk profil, och är en erfaren och klok ledare. Hon blir en bra rektor som kan föra universitetet fortsatt framåt. Jag är glad över att vi så lyckosamt rekryterat en ny rektor som har brett stöd inom universitetet, säger Sten Heckscher.

Bloggar om livet som rektor och aktuella högskolepolitiska frågor
Astrid Söderbergh Widding fortsätter traditionen med en rektorsblogg där hon delar sina upplevelser, erfarenheter och tankar som rektor.

– I bloggen skriver jag från rektors horisont, om viktiga frågor för universitetet. Många har frågat vad en rektor egentligen gör. Därför tänker jag under min första tid ge några glimtar från verksamheten vid universitetet, så som jag kommer att möta den som ny rektor, säger Astrid Söderbergh Widding.
Rektors blogg

Installationstal
Den 20 februari kl 15.00 direktsänds Astrid Söderbergh Widdings installationstal direkt på www.su.se/play

Ytterligare information
Sofia Lagergren, pressekreterare Stockholms universitet, presstelefon 08-16 40 90 , e-post
press@su.se

CV - Astrid Söderbergh Widding
Pressbilder - Astrid Söderbergh Widding

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media