Coachande lärarstudenter representerar Sverige

Ett projekt där sex lärarstudenter på Stockholms universitet coachat ensamkommande flyktingungdomar i svenska är en av tre bidrag som vunnit ”Innovativa Lärarpriset” och nu tävlar i Europafinalen i en internationell tävling om lärande.

- Vi är förstås stolta och glada över detta. Inte minst för att studenterna som nu får komma ut och se vad som görs i övriga världen när det gäller informationsteknologi i undervisningssammanhang, säger Marlene Öhberg, medlem i styrgruppen för Svenskacoacherna och lärarutbildare på Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet.

I projektet får ca 80 ensamkommande flyktingungdomar mellan 15-20 år hjälp med läxor och stöttning i studierna. All kontakt sker digitalt. Lärarstudenterna är inloggade på Messenger, och väntar på att eleverna tar kontakt. Coacherna erbjuder läxhjälp, men huvudfokus är elevernas språkutveckling.

En av de lärarstudenter som representerar Svenskacoacherna från Stockholms universitet är Jessica Löfström, 23 år. Hon går på lärarprogrammet med inriktning mot svenska och svenska som andraspråk för årskurs F-6. Så här berättar hon om projektet:

- Tanken med Svenskacoacherna är att elever ska få läxhjälp över internet när de sitter hemma och fastnar vid något ord eller någon uppgift. Detta öppnar upp för en lättare språkinlärning samt att de underlättar själva skolarbetet när de slipper sitta ensamma och tampas med en svår uppgift. Grundidén med hela projektet är språkutveckling, och detta tycker jag personligen att jag ser hos samtliga elever som använder Svenskacoaherna, berättar Jessica Löfström.

Genom projektet sker en lärandesituation från bägge håll.

- De elever vi hjälper utvecklar sitt språk och den sociala förmågan som behövs här i Sverige, samtidigt som vi lärarstudenter får oerhört viktiga kunskaper i hur man på bästa sätt lär ut svenska som andraspråk. I projektet har jag också lärt mig massa om digital pedagogik och didaktik. Det är något som kommer ta större plats ute i skolorna i framtiden, avslutar Jessica.

Projektet Svenskacoacherna ägs av Stockholms stad och drivs i samarbete med Stockholms universitet, KTH och Microsoft. Det har pågått sedan år 2010. En jury med representanter från fackförbundet Lärarnas Riksförbund och företaget Microsoft har nominerat Svenskacoacherna till ”Innovativa Lärarpriset”. Som en av tre projekt representerar Svenskacoacherna Sverige i ”Microsoft: Partners in Learning, European Forum 2012”, som äger rum i Lissabon den 19-22 mars.

Mer information:
Jessica Löfström, student vid Stockholms universitet, 070 839 5337
Marlene Öhberg, projektledare, Stockholms universitet, 08 1207 6739, 070-7531956

 

 

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera