Databas för genforskning om bland annat alzheimer och cancer utökas

Den unika databasen FunCoup skapades för tre år sedan vid Stockholms Universitet. Den utökas nu och är idag ett viktigt redskap för genforskare runt om i världen när det gäller exempelvis forskning om alzheimer och olika cancersjukdomar.

– Det finns ett par databaser till runt om i världen, men inte med samma innehåll som vår. Det finns så lite kunskap om hur gener interagerar och därför är FunCoup ett viktigt bidrag till genforskningen, säger Erik Sonnhammer, professor i bioinformatik.

Forskare vid Stockholms Bioinformatik Centrum (SBC) har vidareutvecklat och utökat sin databas med nätverk av proteiner och gener som interagerar funktionellt med varandra. Arbetet publicerades i Januarinumret av tidskriften Nucleic Acids Research, och nätverken är tillgängliga för forskare och andra intresserade via en webbaserad portal.

Sedan starten i juli 2009 har antalet besökare till FunCoup stadigt ökat och ligger idag på ca 500 unika besökare i månaden. Tjänsten är gratis och betalas med forskningsanslag.

– Det är samma webbgränssnitt över hela världen. Det innebär att en forskare i Brasilien eller USA kan gå in och använda databasen, likväl som en norsk eller svensk forskare, berättar Erik Sonnhammer.

– Fördelen med FunCoup är att den snabbar upp forskningen! Ger svar på nya hypoteser. I stället för att göra tidskrävande experiment kan forskarna ha tillgång till all hittills känd kunskap om olika gener i en och samma databas. Den kan exempelvis handla om nya kandidater till nya cancergener, förklarar Erik Sonnhammer.

Databasen med verktyg för att analysera nätverken runt valfria gener finns på http://FunCoup.sbc.su.se/

Artikeln i Nucleic Acids Research: http://nar.oxfordjournals.org/content/40/D1/D821.long

Ytterligare information:

Erik Sonnhammer, professor i bioinformatik, Stockholms Bioinformatik Centrum, Stockholms universitet, tfn 08-52481184, 070-5586395, e-post Erik.Sonnhammer@sbc.su.se, hemsida http://sonnhammer.sbc.su.se

 

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.
www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera