Den som sover för lite blir mer emotionell

Hur fungerar vi socialt och känslomässigt när vi får för lite sömn? Uppfattas vi annorlunda om vi är trötta och påverkar detta hur andra bemöter oss? Det är två av frågeställningarna som berörs när Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet måndagen den 23 april arrangerar sin årliga populärvetenskapliga temadag för att belysa forskning inom området stress, sömn och hälsa.

– Känslomässigt blir man mer emotionell, både positivt och negativt, när man sover för lite. Man blir lättare irriterad men kan också ha närmare till skratt, förklarar Tina Sundelin, doktorand vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Tina Sundelin, 29, är den yngsta av åtta föreläsare på årets temadag, men den som har det ämne som nog berör flest människor – nämligen hur brist på sömn påverkar oss som sociala varelser.

– Det är stor skillnad mellan individer hur mycket sömn man behöver. Sju till nio timmar kan anses som ett normalt sömnbehov. Men det finns de som klarar sig på mindre sömn. Andra kan behöva upp till tio timmar eller mer, säger Tina Sundelin.

Det är ingen tillfällighet att man talar om skönhetssömn. Forskningen visar att människor uppfattas som friskare och mer attraktiva när de har sovit ordentligt jämfört med när de lider av sömnbrist.

– Det intressanta i detta är att vi vet att människor som upplevs som fysiskt mer attraktiva får ett bättre bemötande än andra. Vi är helt enkelt benägna att tro att snyggare människor också har bättre personliga egenskaper. Om vi sover för lite påverkar det alltså vår interaktion med andra människor år båda hållen. Det här är en ny, spännande och viktig gren av sömnforskningen, säger Tina Sundelin.

Ytterligare information
Tina Sundelin,mobil 0704-41 11 71, e-post tina.sundelin@psychology.su.se

Hela programmet till Stressforskningsinstitutets temadag hittar du på: www.stressforskning.su.se/temadag

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se
Pressekreterare Linnea Bergnehr, 0722-33 33 85, linnea.bergnehr@su.se
Presskontakt Viktor Sandqvist, 0767-85 21 72, viktor.sandqvist@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera