DSV står värd för Nordic Digra - ny nordisk spelkonferens

Den 16-17 augusti står Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet som värd för den första Nordic Digra – en ny nordisk spelkonferens, som fokuserar på spel, spelande och spelare.Denna första Nordic Digra baserar sig på den nordiska traditionen, som ser på användarcentrerad design utifrån användarens erfarenhet samt på forskning om verktyg och metoder för interaktionsdesign.

– Som en följd av det växande intresset hos allmänheten för spel, har spelforskning blivit en självklar och tvärvetenskaplig del av den akademiska världen, berättar Harko Verhagen, spelforskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet och samordnare för den första Nordic Digra-konferensen.

– Forskningen kring spel har även i sig självt utvecklats till ett eget forskningsområde, som kommer att belysas under konferensen, avslutar Harko Verhagen.

Inbjudna talare är bland annat professor Jesper Juul, författare till bland annat ”Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds" och "A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players” och Christopher Sandberg, vd och grundare av företaget The Company P, som har vunnit en Emmy för sin medieproduktion ”Sanningen om Marika”, som var både en tv-serie och ett verklighetsspel, där tittarna bjöds in till att delta i spaningsarbetet.

Läs mer hos Nordic Digra: www.nordic-digra.org

För ytterligare information kontakta: Harko Verhagen, docent, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, e-post: verhagen@dsv.su.se, tfn: 08-16 16 94

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera