Flest söker till juristprogrammet vid Stockholms universitet

Landets mest sökta utbildning inför höstterminen 2015 är juristprogrammet vid Stockholms universitet med 7634 sökande.

Andra program vid Stockholms universitet som lockar många sökande är socionomprogrammet (plats 8 på topp-20-listan för totalt antal sökande) och psykologprogrammet (19). På topp-20-listan över förstahandssökande finns även universitetets kandidatprogram i företagsekonomi (plats 18).

Totalt antal sökande
Totalt har 80 829 individer sökt till utbildningar vid Stockholms universitet höstterminen 2015 vilket är en liten minskning med 0,6 % jämfört med förra året. Sett till hela landet var minskningen av antalet sökande drygt 1 procent.

Populära program och kurser vid Stockholms universitet
Följande program har flest totalt antal sökande:
Juristprogrammet 7634 sökande
Socionomprogrammet 5683 sökande
Psykologprogrammet 4680 sökande

Följande kurser har flest totalt antal sökande:
Företagsekonomi I 2641 sökande
Psykologi I 2396 sökande
Praktisk projektledning 1835 sökande

Följande program har flest förstahandsansökningar
Juristprogrammet

Socionomprogrammet

Kandidatprogrammet i företagsekonomi

Följande kurser har flest förstahandsansökningar:
Nationalekonomi 1
Nationalekonomi 2 kurspaket
Företagsekonomi 1 


Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, 0722-33 33 85, sofia.lagergren@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media