Forskardag om äldre och äldreomsorgvid Stockholms universitet

Vad krävs av den som leder arbetet i äldreomsorgen? Vad betyder stöd från chefen för äldreomsorgens personal? Vad innebär nya styrningsformer med konkurrensutsättning, kundval och privatisering för äldreomsorgen? Detta är frågor som belyses vid den forskardag om äldre och äldreomsorg som anordnas av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet den 21 mars.

– Vi tycker det är mycket stimulerande att på detta sätt få sprida våra forskningsresultat till personer som sysslar med äldreomsorgen i sitt dagliga arbete och till en intresserad allmänhet, säger institutionens professorEvy Gunnarsson, som kommer att vara inledningstalare vid forskardagen.

Tid: 21 mars 2012 13-16

Plats: Aula Svea, Sveavägen 160 (vid Sveaplan) i Stockholm.

Temat är Ledarskap och styrning i äldreomsorgen, och institutionens lärare och forskare presenterar i fem korta föreläsningar aktuella studier med anknytning till temat.

Medverkar gör bland andra Lotta Burenius, knuten till Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Äldreombudsman i Stockholms stad samt Marta Szebehely, professor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Ett detaljerat program finns på institutionens hemsida www.socarb.su.se/forskardag.

Det är trettonde gången som institutionen för socialt arbete anordnar forskardag om äldre och äldreomsorg. Det årliga evenemanget brukar locka 300-400 åhörare från olika verksamheter runt om i Sverige. Det är personer som har olika uppdrag inom äldreomsorgen som politiker, chefer, handläggare, strateger och utvecklingsledare men också representanter för myndigheter och organisationer, som Socialstyrelsen, Riksrevisionen, Sveriges Kommuner och Landsting, fackliga organisationer och pensionärsföreningar.

Media är välkomna att delta. För mer information kontakta:
Palle Storm: palle.storm@socarb.su.se; tel 08-16 32 94
Gun-Britt Trydegård: gun-britt.trydegard@socarb.su.se.
Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet

 

 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera