Forskare från hela världen samlas kring brunfett och fetma

På Stockholms universitet samlas under helgen den 10-11 juli för första gången forskare från hela världen för att diskutera sambandet hos människor mellan att ha brunfettvävnad och risken att bli fet.Forskarna har under dessa tre år sett en fantastisk förändring i synen på brunfettvävnadens betydelse.

- Intill nyligen ansågs brunfettvävnaden egentligen endast vara en något modifierad vanlig fettväv – men nu vet vi att det är något ganska eget, snarare en sorts annorlunda muskelcell. Och det är just på grund av likheten med muskelcellerna som brunfettcellerna så effektivt kan förbränna det vi äter - och därmed säkra att energin i maten blir till värme och inte lagras som vanligt fett, berättar Jan Nedergaard.

Forskarna vet nu också att det hos försöksdjur är tillräckligt att ta bort brunfettvävnadens förmåga att förbränna maten för att djuren ska bli feta.

- Det är därför nu för första gång möjligt att föreställa sig att det faktum att de flesta människor blir fetare med åren ("medelåldersfetman") kan bero på att vi som vuxna successivt förlorar brunfettvävnaden, säger Barbara Cannon.

Under mötet som samlar 150 forskare från hela världen kommer ett antal forskare att presentera resultat som klart pekar på ett samband mellan fetmabenägenhet bland vuxna och avsaknad av aktivt brunfett. Det är enligt forskarna ett allmänt samband då samstämmiga resultat har uppnåtts oavsett om européer, japaner eller amerikaner har undersökts. Med detta samband klart, kommer de presentationer som redovisar hur brunfettvävnaden kan fås att växa och aktiveras inte endast att vara av vetenskapligt men också av praktiskt intresse.

- Att få möjlighet att kunna motverka brunfettförlusten med åldern skulle sannolikt vara av stor betydelse för att kunna motverka de allvarliga sjukdomar som följer på fetma, säger Jan Nedergaard.

Brunfettmötet är just ett förmöte till den kongress om fetma som pågår nästa vecka i Stockholm och där problemen med fetma kommer att stå i centrum.

– Här på förmötet koncentrerar vi oss i stället på möjligheten att förbränna fettet innan det leder till problem, avslutar Barbara Cannon.

Ytterligare information Barbara Cannon, professor i fysiologi, Wenner-Grens Institut, Stockholms universitet, tfn 08-16 4120, mobil 070-750 0198, e-post barbara.cannon@wgi.su.se

Jan Nedergaard, professor i fysiologi, Wenner-Grens Institut, Stockholms universitet, tfn 08-16 4128, mobil 070-494 8955, e-post jan@metabol.su.se

Bilder på forskarna finns att ladda ner (för webb) via http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=24596 och http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5918&a=82264

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera