Forskare som kan svara på frågor om klimatet inför klimatmötet i Paris 2015

De centra och institut vid Stockholms universitet som kan olika aspekter av klimatet och klimatförändringar är framförallt Bolincentret för klimatforskning, Ekoklim, Stockholm Resilience Centre, Östersjöcentrum samt Stockholm Environment Institute.Forskare sorterade på ämnesområden

Väder, klimat och klimatförändringar

Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0704-82 92 93, 08-16 23 97, annica@misu.su.se (Är bortrest 23-27 november och kan då vara svår att nå på telefon. Därefter i Stockholm och mer tillgänglig t.o.m. 11 december.)

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0702-55 54 71, gunilla@misu.su.se

Globala klimatmodeller och framtidsscenarier

Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat

Michael Tjernström, professor och prefekt, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se 

Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis

Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet

Ilona Riipinen, docent, ACES

Kontakt: 08-674 7284, 073-585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se

Luftpartiklar, exempelvis aerosoler, och deras roll i klimatfrågan

Permafrost och klimatförändringar i Arktis

Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES),

Kontakt: 0703-24 73 17, orjan.gustafsson@itm.su.se

Kopplingen mellan klimat och kol, luftpartiklar, metanutsläpp från Arktiska oceanen

Gustaf Hugelius, universitetslektor

Kontakt: 08-674 78 73 (kopplad till mobil), gustaf.hugelius@natgeo.su.se
Peter Kuhry, professor i naturgeografi

Kontakt: 08-16 48 06, peter.kuhry@natgeo.su.se
Britta Sannel, universitetslektor,

Kontakt: 08-16 47 95, britta.sannel@natgeo.su.se

Oceanografi, hydrologi och Östersjöfrågor

Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet

Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 08-16 43 36, jonas@misu.su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet

Georgia Destouni, professor, Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 08-16 47 85, georgia.destouni@natgeo.su.se

Hydrologi

Klimatarkiv (iskärnor, droppstenar, träringar, sedimentkärnor)

Martin Jakobsson, professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper

Kontakt: 0736-19 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se

Arktisk havsis, isdynamik och världshavsnivåökningar

Björn Gunnarson, forskningsingenjör, docent, studierektor, Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 08-16 47 72, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

Trädringsdata

Margareta Hansson, professor i miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi, Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 08-674 78 65, margareta.hansson@natgeo.su.se

Iskärnor

Karin Holmgren, professor i naturgeografi/föreståndare för den grekiska fältstationen Navarino Environmental Observatory (NEO), Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 070-180 44 75, 08-674 71 57, karin.holmgren@natgeo.su.se

Droppstenar i grottor

Gunhild Rosqvist, professor i geografi inriktning naturgeografi/föreståndare förTarfala forskningsstation

Kontakt: 08-16 49 83, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Sjösediment

Jan Risberg, lektor och docent, Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 070 684 17 04, jan.risberg@geo.su.se

Sedimentkärnor och strandförskjutning

Karin Helmens, docent, Institutionen för naturgeografi (engelska)

Kontakt: 073 320 0776, 08-16 4775, karin.helmens@natgeo.su.se

Klimatarkiv, jämförelsen mellan land och hav (Nordatlanten), paleo-climatology

Klimatfrågor och arbetet i FN:s klimatpanel IPCC

Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0704-82 92 93, 08-16 23 97, annica@misu.su.se (Är bortrest 23-27 november och kan då vara svår att nå på telefon. Därefter i Stockholm och mer tillgänglig t.o.m. 11 december.)

Michael Tjernström, professor och prefekt, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se 

Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis

Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen,

Kontakt: 08-16 43 36, jonas@misu.su.se

Oceanografi

Johan Kleman, professor och rektorsråd, Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 0707-96 82 03, kleman@natgeo.su.se

Istidsklimat, landisar och havsytehöjningar, övergripande klimatfrågor

Kevin Noone, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Kontakt: 08-674 75 43, Kevin.Noone@aces.su.se

Internationell klimatforskning, IPCC-rapporterna, Kemisk meteorologi

Ozonlagret

Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat

Kevin Noone, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Kontakt: 08-674 75 43, Kevin.Noone@aces.su.se

Internationell klimatforskning, IPCC-rapporterna, Kemisk meteorologi

Glaciärer

Gunhild Rosqvist, professor i geografi inriktning naturgeografi/föreståndare för Tarfala forskningsstation

Kontakt: 08-16 49 83, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Per Holmlund, professor i glaciologi vid Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 08-16 48 11, per.holmlund@natgeo.su.se

Luftföroreningars påverkan på klimatet

Hans-Christen (HC) Hansson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Kontakt: 070-649 72 90, HansChristen.Hansson@aces.su.se

Specifikt luften i Stockholm

Christer Johansson, ACES

Kontakt: 070-938 30 86,christer.johansson@itm.su.se

Global miljöpolitik, klimatmöten

Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt: 08-1615 78, karin.backstrand@statsvet.su.se

Jonathan Kuyper, post doc, Statsvetenskapliga institutionen (endast engelska)

Kontakt: 08-16 20 77, jonathan.kuyper@statsvet.su.se

Malin Mobjörk, forskare, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt: 08-16 35 73, malin.mobjork@statsvet.su.se

Fokus på säkerhetsutmaningar kopplat till klimat- och miljöfrågor.

Klimatets förändring genom historien, hur klimatförändringar påverkat människors livsvillkor

Fredrik Charpentier Ljungqvist, forskare, Historiska institutionen

Kontakt: 070-662 07 28, fredrik.c.l@historia.su.se

Klimathotet och framtiden – kulturvetenskapliga perspektiv på barns rädslor

Helena Hörnfeldt, etnolog, postdoc, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Kontakt: 08-674 79 12, helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Katastrofer och kriser – samhällets utmaningar

Victor Galaz, docent, statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre

Kontakt: 08-674 70 83, victor.galaz@su.se

 

Bolincentret för klimatforskning

Bolincentret för klimatforskning leds av Stockholms universitet (IGV, NG och ACES) i samarbete med SMHI och KTH. Vid centret arbetar omkring 300 meteorologer, oceanografer, geologer, naturgeografer och miljövetare för att ta fram ny kunskap om världens klimat i dåtid, nutid och framtid.  www.bolin.su.se.

Leonard Barrie 
Professor och vetenskaplig direktör, Bolincentret för klimatforskning (endast engelska)

Kontakt: 0761-41 88 00, leonard.barrie@geo.su.se

Klimat och klimatförändringar, luftpartiklar och Arktis

Gunilla Svensson

Professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0702-55 54 71, gunilla@misu.su.se

Globala klimatmodeller och framtidsscenarier

Örjan Gustafsson

Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES),

Kontakt: 0703-24 73 17, orjan.gustafsson@itm.su.se
Kopplingen mellan klimat och kol, luftpartiklar, metanutsläpp från Arktiska oceanen

Hans-Christen (HC) Hansson

Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Kontakt: 070-649 72 90, HansChristen.Hansson@aces.su.se

Luftföroreningars påverkan på klimatet

Kevin Noone

Professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Kontakt: 08-674 75 43, Kevin.Noone@aces.su.se

Internationell klimatforskning, IPCC-rapporterna, Kemisk meteorologi

Martin Jakobsson

Professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper

Kontakt: 0736-19 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se

Arktisk havsis, isdynamik och världshavsnivåökningar

Johan Kleman

Professor och rektorsråd, Institutionen för naturgeografi

Kontakt: 0707-96 82 03, kleman@natgeo.su.se

Istidsklimat, landisar och havsytehöjningar, övergripande klimatfrågor

Caroline Leck

Professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Partiklars och gasers roll för klimatsystemet och Arktis klimat

Anders Moberg

Docent, Institutionen för naturgeografi

08-674 7814, anders.moberg@natgeo.su.se

Klimatobservationer under de senaste 1000 åren samt Stockholms klimat de senaste 250 åren

Johan Nilsson

Professor, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet

Henning Rodhe

Professor emeritus, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 08-16 43 42, rodhe@misu.su.se

Klimatförändringar globalt

Ilona Riipinen

Docent, ACES

Kontakt: 08-674 7284, 073-585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se
Luftpartiklar, exempelvis aerosoler, och deras roll i klimatfrågan

Michael Tjernström

Professor och prefekt, Meteorologiska institutionen

Kontakt: 0702-05 66 31, michaelt@misu.su.se 

Klimatförändringar globalt, regionalt och i Arktis

 

Ekoklim – klimatförändringars effekter på djur- och växtarter

Ekoklim är ett ämnesöverskridande forskningsprogram vid Stockholms universitet som undersöker hur förändringar i vårt klimat påverkar artdiversitet och ekosystemtjänster, samt hur dessa ska skötas och förvaltas. www.zoologi.su.se/ekoklim

Ove Eriksson

Professor, prefekt, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Kontakt: 0733-94 18 56, ove.eriksson@su.se

Kristoffer Hylander

Professor, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Kontakt: 0765-52 52 67, 08-16 48 99, kristoffer.hylander@su.se

Hur klimatet påverkar växters utbredning

Johan Ehrlén

Professor, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Kontakt: 08-16 12 02, Johan.Ehrlen@su.se

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens "resiliens", deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. www.stockholmresilience.org.

Johan Rockström

Professor, föreståndare SRC

Kontakt: 08-674 71 83, johan.rockstrom@stockholmresilience.su.se

(Johan Rockströms koordinator Astrid Auraldsson)

Sturle Hauge Simonsen

Kommunikationschef SRC

Kontakt: 08-674 74 28, sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Stockholm Environment Institute

Stockholm Environment Institute (SEI) är ett fristående internationellt forskningsinstitut grundat av den svenska regeringen med uppdrag är att skapa dialog mellan vetenskap och politik i syfte att uppnå en hållbar utveckling. SEI och Stockholms universitet har ett samarbetsavtal. www.sei-international.org/stockholm

Dr. SivanKartha

Forskningsledare, Stockholm Environment Institute

Medförfattare i IPCC:s rapport från arbetsgrupp III

Kontakt: sivan.kartha@sei-international.org (endast engelska)

Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=58

Dr. Richard Klein

Forskningsledare, Stockholm Environment Institute

Medförfattare i IPCC:s rapport från arbetsgrupp II, medförfattare i IPCC:s specialrapport Managing the Risks of Extreme Events and Disasters toAdvanceClimate Change Adaptation

Kontakt: 073-707 85 25, richard.klein@sei-international.org (endast engelska, holländska eller tyska)

Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=122

Måns Nilsson

Forskningschef och vice VD, Stockholm Environment Institute

Internationell energi- och klimatpolicy, förnybar energi

Kontakt: 073-330 93 82, mans.nilsson@sei-international.org

Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=33

Johan L. Kuylenstierna

VD, Stockholm Environment Institute, adjungerad professor, Stockholms universitet

Globala vattenresurser, klimatförändring och hållbar utveckling

Kontakt: executive.director@sei-international.org

Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=255

Marie Jürisoo

Forskare, Stockholm Environment Institute

Internationell klimatpolicy med fokus på Kina

Kontakt: 070-230 9523, marie.jurisoo@sei-international.org

Ytterligare information: http://sei-international.org/staff?staffid=254

Per Klevnäs

Projektledare för forskningsprojektet The New Climate Economy, Stockholm Environment Institute

Internationella policyprocesser med fokus på klimat, energi och ekonomi

Kontakt: 072-182 7972, per.klevnas@sei-international.org

Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=361

Bo Kjellén

Associerad forskare, Stockholm Environment Institute

Sveriges f.d. chefsförhandlare i de globala klimatförhandlingarna, nyckelroll i förhandlingarna om Kyotoprotokollet

Kontakt: 070-422 6965, bo.kjellen@sei-international.org

Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=27

Ylva Rylander

Press- och kommunikationsrådgivare, Stockholm Environment Institute

Kontakt: 073-150 3384, ylva.rylander@sei-international.org

Ytterligare information: http://www.sei-international.org/staff?staffid=257 

Presskontakter inom klimatforskning

Bolincentret

Karin Jonsell, vetenskaplig koordinator

Kontakt: 08-674 75 97, karin.jonsell@su.se

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Elisabeth Däcker, administrativ chef

Kontakt: 073 707 89 71, elisabeth.dacker@geo.su.se

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Stella Papadopoulou, vetenskaplig kommunikatör

Kontakt: 070 1808234, 08-674 72 12, stella.papadoupoulou@aces.su.se

Institutionen för naturgeografi (NG)

Malin Stenberg de Serves, kommunikatör

Kontakt: 070 618 25 35, malin.stenberg@natgeo.su.se

Meteorologiska Institutionen

Cecilia Wesslén, administratör med webbinriktning

Kontakt: 08-16 24 12, cecilia@misu.su.se

Stockholm Environment Institute (SEI)
Ylva Rylander, press- och kommunikationsrådgivare

Kontakt: 073 150 33 84, ylva.rylander@sei-international.org

Stockholm Resilience Centre (SRC)

Sturle Hauge Simonsen, kommunikationschef

Kontakt: 08-674 74 28, sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Östersjöcentrum

Kommunikatörer:

Annika Tidlund, annika.tidlund@su.se, 08-16 37 18

Henrik Hamrén, henrik.hamren@su.se, 08-16 31 09 

Marie Löf, marie.lof@su.se, 08-16 3718

Nastassja Åstrand Capetillo, nastassja@su.se, 08-16 17 42

Siri Maassen, siri.maassen@su.se, 08-16 46 25

Ulrika Brenner, ulrika.brenner@su.se, 08-16 17 42

Naturvetenskapliga fakultetens presskontakt

Lina Enell, kommunikatör

Kontakt: 08-16 39 04, 070-219 78 28, lina.enell@su.se

Presskontakter centralt på Stockholms universitet

Kontakt: 08-16 40 90, press@su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media